فناوری اطلاعات

پارک علم و فناوری شهر تهران افتتاح شد

منبع: شهرنوشت
پارک علم و فناوری شهر تهران امروز و طی مراسمی با حضور شهردار پایتخت، وزیر علوم، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و جمعی از مدیران ارشد کشوری و شهری افتتاح شد.
 
توجه به رویکرد توسعه پایدار در شهر تهران و جهت گیری به سمت مدیریت دانش بنیان در شهر به ویژه در حوزه اقتصاد و درآمدهای شهری از اهداف احداث این پارک است.
تقویت شرکت های دانش بنیان و فعالیت های آنان، در راستای اقتصاد مقاومتی و توجه به توانمندی های درونی کشور که می تواند کمک شایانی به رفع مشکلات اقتصادی فعلی کشور کند را می توان از دیگر اهداف احداث پارک علم و فناوری شهر تهران دانست.
 
همچنین این پارک می تواند فضا و فرصت مناسبی برای شکل گیری، حضور و فعالیت شرکت های فعال در حوزه علم و فناوری و کمک آن ها به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان باشد.
احداث این پارک، در کنار طرح های بزرگ و مهم دیگری که در چند سال اخیر توسط مدیریت شهری به بهره برداری رسیده است، یکی از گام های مهم در راستای تبدیل تهران به یک جهان شهر موفق است.  

​​