فناوری اطلاعات

عضو شورای عالی فضای مجازی مطرح کرد: لزوم بازتعریف وزارت ارتباطات با توجه به فراگیر شدن اینترنت

منبع: تسنیم
عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به گسترش نقش اینترنت و فضای مجازی در زندگی مردم و اقتصاد گفت: گریزی نیست که در شرایط کنونی و فراگیری اینترنت عنوان وزارت ارتباطات را بازتعریف کنیم.
 
سعیدرضا عاملی در همایش سراسری مدیران روابط عمومی وزارت ارتباطات با تمامی ارکان زیرمجموعه با بیان اینکه 70 درصد امور اداری در کشورهای توسعه یافته به فضای مجازی منتقل شده است، اظهار کرد: در واقع با این کار زندگی اول در کنار زندگی دوم قرار گرفته است.
 
این عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی عنوان کرد: متأسفانه جایگاه روابط عمومی سازمان های ما درخور وظایف شان نیست و در دوره اخیر هم شاهد تنزل جایگاه آنها بودیم.
 
وی با عنوان اینکه زمانی وزارت پست، تلگراف و تلفن به ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر نام داد، ابراز کرد: گریزی نیست که در شرایط کنونی و فراگیری اینترنت باید فکری به حال این مقوله و عنوان وزارت ارتباطات را بازتعریفی کنیم.
 
او ادامه داد: کشور هلند سال 1992 وزارت اینترنت را تشکیل داد. نیازمند بازنگری در ساختار وظایف روابط عمومی براساس این مهم هستیم.
 
عاملی با اشاره به اینکه محیط مجازی محیطی ادامه دار است، گفت: متناسب با ظرفیت های فناوری، ساختار کاری روابط عمومی ها نیز باید به شکل مداوم در حال تغییر باشد.
 
وی یادآور شد: تحول در روابط عمومی ها یک ضرورت گریز ناپذیر است زیرا در سال 2025 حدود 91 درصد از کشورهای توسعه یافته و 69 درصد اقتصادهای نوظهور از اینترنت استفاده می کنند.
 
استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمریکای دانشگاه تهران اظهار کرد: در حال حاضر حجم GDP دنیا 107 تریلیون دلار است که 14.7 تریلیون دلار مربوط به اینترنت می شود.
 
وی عنوان کرد: روابط عمومی مسئول سواد اینترنتی در سازمان ها است. برخلاف کسانیکه تصور می کنند ICT شغل ایجاد نمی کند باید گفت به ازای هر ایجاد شغل در این حوزه 2.3 شغل دیگر ایجاد می شود.
 
عاملی تصریح کرد: روابط عمومی وزارتخانه ها تنها نباید صحبت های وزیر و وکیل را در سایت وزارتخانه قرار دهند و باید نادیده ها را مطرح و معرفی کنند تا به اصطلاح ارتباطاتی، لال و مرده نشوند.

​​