فناوری اطلاعات

سحر با دانلود رایگان و نامحدود وایمکس مبین‌نت

منبع: روابط عمومی ارتباطات مبین‌نت
مشترکین ارجمند وایمکس مبین‌نت  می‌توانند در ماه مبارک رمضان  از امکان دانلود شبانه رایگان به صورت نامحدود برخوردار باشند.
شرکت ارتباطات مبین‌نت همزمان با شروع ماه مبارک رمضان ، دانلود شبانه رایگان را به‌صورت نامحدود در اختیار مشترکین عزیز قرار می‌دهد. به این معنی که مشترکین فارغ از حجم خریداری شده‌ می‌توانند در طول ساعات 3 تا 7 صبح به‌صورت نامحدود دانلود رایگان داشته باشند.
 
بهره‌مندی هر چه بیشتر شما عزیزان را در سحرهای سبز این ماه مبارک از درگاه خداوند طلب می‌کنیم.

​​