فناوری اطلاعات

جهرمی خبرداد: قیمت اینترنت 30 درصد كاهش یافت

منبع: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
مدل حاكم بر تصویب تعرفه در كمیسیون تنظیم مقررات مبتنی بر مدل اقتصادی شبكه ملی اطلاعات قرارگرفته است به نحوی كه قیمت اینترنت داخل به یك سوم اینترنت بین المللی خواهد رسید.
محمد جواد آذری جهرمی، مدیرعامل شركت ارتباطات زیرساخت در همین رابطه اظهار كرد: كاهش هزینه اینترنت داخلی اخیراً به صورت داوطلبانه از طریق چند شركت اجرایی شد و آنها با تعامل به این مهم دست یافتند.
 
وی گفت: بر اساس آخرین آمار فقط در یكی از سرویس های ویدئویی كشور ما شاهد رشد 50 درصدی میزان مصرف را داشته ایم و شركت ارائه دهنده این خدمت با افزایش 80 درصدی درآمد رو برو شده است.
 
معاون وزیر ارتباطات تاكید كرد: این شرایط نشان می دهد كه اجرایی شدن شبكه ملی اطلاعات، شكوفایی اقتصاد فناوری اطلاعات داخلی را به همراه خواهد داشت.
 
جهرمی گفت: برای اینكه ما بتوانیم اینترنت داخلی ارزان تری را به مشتركان ارائه دهیم همه فعالان زنجیره ارائه خدمات اینترنتی می بایست خدمات ارزان تری را ارائه دهند كه این موضوع هم در شركت ارتباطات زیرساخت و هم در شركت مخابرات ایران كاهش قیمت رخ داد تا اینترنت داخلی به یك سوم قیمت برسد.
 
وی با اشاره به مصوبات اخیر كمیسیون تنظیم مقررات گفت: شركت زیرساخت در شبكه انتقال لایه 2 تا 84 درصد قیمت های خود را كاهش داده در شبكه انتقال لایه 3 تا 72 درصد قیمت ها كاهش یافته است و در سرویس اینترنت هم نزدیك به 40 درصد كاهش قیمت داشته ایم.
 
مدیرعامل شركت زیرساخت افزود: بنا بر درخواست كاربران، سرویس نامحدود DSL را خواهیم داشت كه نرخ آن اعلام خواهد شد كه مدل نهایی كه كاربر با آن روبر خواهد شد سبدی است كه به اندازه مصرف در برابر اینترنت بین المللی ، اینترنت داخلی مجانی در اختیار خواهد داشت.
 
آذری جهرمی گفت: این شكل از تعرفه گذاری باعث خواهد شد كه در زمینه سرویس های ویدئویی كه در ایران زمینه بكری دارد، با رشد قابل توجهی روبرو شویم و نهادهایی مانند صدا و سیما با رفع مشكلات قیمتی می توانند خدمات خود را در چارچوب نمایش خانگی مبتنی بر شبكه ملی اطلاعات ارائه دهند.
 
معاون وزیر ارتباطات افزود: این شیوه تعرفه گذاری یك نوع بالندگی را برای شركت های دانش بنیان در عرصه توسعه نرم افزارهای بومی و توجیه اقتصادی برای آنها به همراه خواهد داشت.
 
وی در پاسخ به سؤالی درباره میزان كاهش اینترنت برای مصرف كننده نهایی گفت: در زنجیره تعیین قیمت اینترنت 20 درصد در اختیار شركت زیرساخت، حدود 45 درصد در اختیار شركت مخابرات و مابقی نیز در اختیار اپراتورهای ارائه كننده خدمات اینترنت است.
 
مدیرعامل شركت زیرساخت تصریح كرد: درمدل سابق اینگونه بود كه 20 درصد نرخ های شركت ارتباطات زیرساخت را هم در اینترنت و هم انتقال به صورت همگون كاهش دهد كه این شكل منطبق با شبكه ملی اطلاعات نبود چرا كه در نهایت با 20 درصد سهم شركت زیرساخت در تعیین قیمت اینترنت، كاهش 20 درصدی تعرفه تنها 4 درصد به كاهش قیمت كمك می كرد.
 
وی گفت: تجربه اقدامات قبلی باعث شد تا مطالعات دقیق تری صورت گیرد و همه و زنجیره تعیین تعرفه اینترنت با هم دیده شود و همه شركت ها زیرساخت مخابرات و ارائه كنند خدمات همزمان تعرفه های خود را كاهش دهند.
 
آذری جهرمی افزود: با پیشنهاد ارائه شده به كمیسیون تنظیم مقررات، این كمیسیون در كاری فشرده و با نگاه به سند بالا دستی اجرای شبكه ملی اطلاعاتی و اصلاح مدل اقتصادی، بسته تعرفه ای جدید را داشته باشد.
 
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به تصمیم كمیسیون تنظیم مقررات گفت: این بسته تعرفه ای فقط كاهش قیمت خدمات شركت زیرساخت را در نظر نگرفته بلكه كاهش قیمت خدمات همه بخش های زنجیره را دیده و به خاطر همین موضوع نیز در ابلاغ آن همه ملاحظات دیده شده است.
 
وی افزود: این امیدواری وجود دارد كه با این اتفاق، شیرینی شبكه ملی اطلاعات و سرویس با كیفیت برای مردم قابل پذیرش و رضایت مردم را به همراه داشته باشد.
 
مدیرعامل شركت زیرساخت كاهش قیمت برای مصرف كنده نهایی اینترنت را بیشتر از 20 درصد دانست و گفت: در مصوبه اخیر كاهش قیمت ها برای مردم محسوس خواهد بود و مدل حمایتی از تولیدات بومی لحاظ شده و شاخص های كیفی به صورت سخت گیرانه تری از سوی سازمان تنظیم مقررات دیده شده است .
 
آذری جهرمی تاكید كرد: تا پیش از این مردم برای استفاده از اینترنت داخلی قیمت عادی می دادند اما اكنون حتی اگر قیمت هر گیگا بایت 3600 تومان باقی بماند ، كاربر داخلی می تواند به ازای این یك گیگ، دو گیگ اینترنت داخلی رایگان استفاده كند كه این نشان از كاهش جدی قیمت است ، البته در مصوبه اخیر قیمت اصلی اینترنت نیز كاهش یافته كه سخنگوی كمیسیون تنظیم مقررات آن را اعلام خواهد كرد.

​​