فناوری اطلاعات

تحریم های شعبه هنگ کنگ بانک ملی ایران لغو شد

منبع: فناوران
عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران گفت: مقامات پولی هنگ کنگ محدودیت های نظارتی خود را از شعبه هنگ کنگ بانک ملی برداشته و این اقدام موجب از سرگیری فعالیت های شعبه مذکور در ارایه خدمات بانکی خواهد شد.
 
غلامرضا پناهی گفت: براساس اعلام مسوولان ملی بانک plc لندن، مقامات پولی هنگ کنگ در تاریخ 24 ژوئن 2016 (4 تیر 1395) محدودیت های نظارتی خود را از شعبه هنگ کنگ برداشته و این اقدام موجب از سرگیری فعالیت های شعبه مذکور در ارایه خدمات بانکی خواهد شد.

​​