فناوری اطلاعات

ایرانداک با همکاری سازمان نقشه‌برداری برگزار می‌کند: برگزاری سخنرانی علمی با موضوع «آمایش مکانی اطلاعات علمی و پژوهشی کشور»

سخنرانی علمی «آمایش مکانی اطلاعات علمی و پژوهشی کشور: از ضرورت تا فرصت» با سخنرانی رویا پورنقی، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) و علیرضا قراگوزلو، دانشیار آموزشکدة سازمان نقشه‌برداری کشور برگزار می‌شود.
 
پورنقی و قراگوزلو در این نشست با عنوان «آمایش مکانی اطلاعات علمی و پژوهشی کشور: از ضرورت تا فرصت» سخنرانی خواهند کرد.
در این سخنرانی پرسش‌های زیر توسط سخنرانان پاسخ داده خواهد شد:
·         آمایش مکانی اطلاعات چه ضرورتی دارد؟
·         آمایش مکانی اطلاعات چه فرصتی را برای چه افرادی فراهم می‌کند؟
·         آمایش مکانی اطلاعات چه فایده‌هایی برای چه افرادی دارد؟
 
این سخنرانی، روز سه‌شنبه 29 تیر 1395 از ساعت 14 تا 15 در تالار سخن پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار می‌شود.
حضور علاقه‌مندان برای شركت در این نشست آزاد است.
 

​​