فناوری اطلاعات

سامانه پایش کیفی شبکه ارتباطات زیرساخت راه اندازی شد

منبع: تسنیم
سامانه اندازه گیری و پایش کیفی شبکه ارتباطات زیرساخت راه اندازی شد.
 
محمد جواد آذری جهرمی با اشاره به اینکه سامانه اندازه گیری و پایش کیفی شبکه ارتباطات زیرساخت امروز رونمایی می شود، اظهار کرد: طبق وعده ای که پیش از این دادم در راستای شفاف سازی از عملکرد زیرساخت این کار را انجام می دهیم.
 
مدیر عامل شرکت زیرساخت خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه پیش از این مسئولیت کیفیت در شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی معمولا در مواقع بحران گردن دیگری انداخته می شود اما با این سامانه، وضعیت شبکه زیرساخت همواره قابل اندازه گیری خواهد بود.
 
وی خاطر نشان کرد: تمامی بهانه ها با این سامانه از شرکت ها گرفته می شود. از طرفی میزان جرایم به شکل اتومات محاسبه و به حساب شرکت های اینترنتی واریز خواهد شد و این لیست پرداخت ها را هم منتشر خواهیم کرد.
 
او گفت: امیدواریم این اتفاق در سایر خدمات دهندگان هم بیفتد تا وضعیت شبکه ارتباطی کشور توسط مردم در هر لحظه قابل مشاهده باشد.

​​