رگولاتوری

رگولاتور ارتباطات ایران: آماده برخورد با MVNOهای دارای سهامدار مشترک با اپراتورها هستیم

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اگر یک مورد موافقت اصولی صادر شده در زمینه MVNO را پیدا کنید که دارای سهامداری مشترک با اپراتورها باشند و مصوبه کمیسیون تنظیم را نقض کند، بدون رو دربایستی برخورد می کنیم.
 
علی اصغر عمیدیان در گفت و گو با تسنیم، درباره برخی موافقت های اصولی صادر شده برای متقاضیان راه اندازی اپراتور مجازی موبایل در کشور که از قضا دارای سهامداری مشترک به شکل مستقیم یا غیر مستقیم با اپراتورهای موبایل هستند، گفت: دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تمامی درخواست ها را یکی یکی بررسی می کند و اگر با همچین مواردی روبرو شود، درخواست را رد می کند.
 
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه مرجع استعلامات ما طبق قانون ثبت شرکت هاست، اظهار کرد: در راستای استعلامات تا دو سه لایه از مستندات موجود در ثبت شرکت ها پیش می رویم تا به فرد یا سهام مشترک از سمت اپراتورها برسیم و درخواست را رد کنیم اما وقتی ثبت شرکت ها رسما در پاسخ استعلامات ما می گوید که فرد یا سهام مشترکی از سمت اپراتورها با متقاضیان MVNO وجود ندارد، چه کار باید بکیم؟!
 
وی ادامه داد: برخی موارد اطلاعات موجود از سابقه سهامداری شرکت ها در بخش هایی نظیر روزنامه رسمی بروز نیست و حتی ممکن است تغییراتی اتفاق افتاده باشد لذا طبق قانون، برای اطلاع از آخرین تغییرات باید به ثبت شرکت ها مراجعه کنیم.
 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که ممکن است برخی متقاضیان راه اندازی اپراتور مجازی علی رغم داشتن سهامداری مشترک با اپراتورها، در زمان فرخوان رگولاتوری برای اخذ مجوز به سمت ایجاد شرکت های دیگر و پیچیده کردن روال سهامداری کرده باشند که این نوعی کلک به حساب می آید. برای جلوگیری از این رویه چه تمهیداتی از سوی شما اندیشیده شده است؟ گفت: ممکن است برخی در زمان فراخوان برای اینکه بتواننو موافقت اصولی را دریافت کنند، کلک زده باشند ولی باید مستندات قانونی برای همچین صحبتی داشت لذا اگر شما یک مورد را پیدا کنید که مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات را در ارتباط با سهامداری مشترک مستقیم یا غیرمستقیم با اپراتورهای موبایل نقض کند، حتی اگر برای آن شرکت موافقت اصولی صادر کرده باشیم، بدون رو در بایستی برخورد می کنیم.
 
وی افزود: درباره تمهیدات اندیشیده شده هم باید بگویم که دو بار اصلاحیه مصوبه اعطای موافقت اصولی به متقاضیان MVNO را داشتیم. همین موضوع موجب شد از بالغ بر 50 تقاضا در این حوزه، عده زیادی از درخواست ها ریزش کند یا شرکت هایی که دارای سهامداری مشترک با اپراتورها بودند در وسط راه، این اشتراک را حذف کنند.
 
یکی از شروط مهم مندرج در مصوبه اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتورهای مجازی تلفن همراه این است که "اپراتورهای میزبان (MNO) و سهامداران آنها نباید در هیچ یک از اپراتورهای مجازی (یا دارنده موافقت اصولی) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سهام داشته باشند."
 
شرط دیگری نیز وجود دارد که می‌گوید "دارنده پروانه یا سهامداران آن نباید در سایر دارندگان پروانه اپراتور مجازی (یا دارنده موافقت اصولی) و اپراتورهای میزبان مستقیم یا غیرمستقیم سهام داشته باشند."

​​