باندپهن

تخفیف مخابرات برای فیبر نوری

منبع: ایسنا
طرح تخفیف بستر فیبر نوری برای سرویس‌های دیتای تجاری توسط شرکت مخابرات استان تهران در هفدهمین نمایشگاه بین المللی تلکام ارائه خواهدشد.
 
شرکت مخابرات استان تهران، محمدرضا بیدخام سخنگو و مدیر کل روابط عمومی ضمن اعلام این مطلب گفت: طرح تخفیف بستر فیبر نوری به همراه یکی از سرویس‌های دیتای تجاری به متقاضیان واگذار می شود.
 
وی اعلام کرد: با توجه به درآمد حاصل از سرویس‌های تجاری خریداری شده جهت هزینه‌های اجرای فیبر نوری مشترکینی که قرارداد خود را حداقل 3 ساله تنظیم کنند تا سقف 100 درصد از تخفیف بهره مند می شوند.
 
بیدخام با بیان این مطلب که پس از دریافت ضمانت نامه از مشترک هزینه بستر فیبر نوری بصورت اقساط به همراه هزینه های ماهیانه سرویس تجاری دریافت می شود گفت: متقاضیان دریافت این طرح می توانند از تاریخ 4 لغایت 7 مهر ماه به سالن 6 نمایشگاه بین‌المللی تلکام مراجعه کنند.  

​​