تلفن همراه

پیغام ترابردپذیری برای همه اپراتورها یکسان می‌شود

منبع: مهر
معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: برای یکسان سازی نحوه اطلاع رسانی اپراتورهای موبایل از سیم کارت ترابردشده، پیغام انجام این سرویس برای سرویس گیرنده در تمامی اپراتورها یکسان خواهد بود.
صادق عباسی شاهکوه در جمع خبرنگاران با اشاره به استفاده تبلیغاتی برخی اپراتورهای موبایل از سیم کارت ترابردشده به نفع خودشان، گفت: براساس دستورالعمل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یک پیغام یکسان برای تمامی اپراتورها در اجرای این طرح درنظر گرفته شده است.
 
وی توضیح داد: در اجرای طرح ترابردپذیری موبایل که امکان تغییر اپراتور را با حفظ شماره برای مشترکان ممکن کرده است، اپراتور میزبان باید برای اطلاع تماس گیرنده با خط ترابردشده، پیغامی را منتشر کند تا تماس گیرنده با این خط بداند که برای مثال مکالمه با این مشترک، تماس برون شهری محاسبه می شود و دیگر داخل شبکه نخواهد بود.
 
عباسی شاهکوه ادامه داد: در پی تفاوت نوع اطلاع‌رسانی اپراتورها درباره مشترکان ترابرد شده که به دلیل برخی استفاده های تبلیغاتی، نارضایتی‌هایی را در بر داشت، دستورالعمل یکسان یک پیغام و یک بوق خاص به علاوه فقط یکبار پخش یک پیغام، به اپراتورها ابلاغ شده و از هفته آینده اجرایی می‌شود.
 
معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعمال این دستورالعمل را به دلیل آگاهی تماس‌گیرنده عنوان کرد تا بداند که مشترک موردنظر ترابرد کرده و از هزینه‌های ترابرد آگاه شود.
 
وی گفت: با توجه به اینکه اپراتورها روش‌های متفاوتی برای اطلاع‌رسانی در این باره انتخاب کرده بودند، روش اطلاع‌رسانی استاندارد شده و به تمامی اپراتورها ابلاغ شده که از هفته ‌آینده اجرایی می‌شود.
 
عباسی تاکید کرد: طبق این دستورالعمل باید یک بوق کوتاه خاص و یک پیام (فقط یکبار) برای ترابردپذیری اعمال شود و پس از مدتی که معنی این بوق برای مشترکان مفهوم شد برای کاهش معطلی تماس‌گیرندگان، پیغام نیز حذف خواهد شد. در مرحله اول برای اینکه مشترکان موبایل که از سطوح مختلف افراد جامعه هستند، مقرر شده که این پیغام حدود ۳ ماه پخش و پس از آن حذف شود.
 
وی در مورد آمارهای اجرای طرح ترابردپذیری گفت: از زمان ابتدای ترابردپذیری تاکنون کمتر از ٢٠ هزار نفر ترابرد موفق داشته اند و به طور متوسط هر روز ٤ هزار درخواست ترابرد ارائه می شود.

​​