رگولاتوری

آمار جدید میزان ترابرد شماره‌های موبایل؛ هزار ترابرد در روز

معاون رگولاتوری گفت: اگر مبنا را به شکل متوسط ترابرد هزار شماره در روز در نظر بگیریم، شاید ۲۰ هزار ترابرد تا الان انجام شده باشد.
 
صادق عباسی شاهکوه در گفت و گو با تسنیم، درباره اینکه چرا برخلاف انتظارات استقبال از طرح ترابردپذیری شماره های موبایل تا حال حاضر چندان مطلوب نبوده، آیا این به عدم موفقیت در اجرا باز می گردد؟ گفت: موفقیت چند بعد دارد که یکی از مهم ترین ابعاد آن در اجرای این پروژه، ترابرد روزانه روی سایت اپراتورهاست.
 
معاون صدور پروانه رگولاتوری با بیان اینکه اشکلات این طرح نزدیک به صفر رسیده است، عنوان کرد: اصل ترابرد کردن شماره هدف ما نبود بلکه امکانی را در اختیار مردم قرار دادیم تا در انتخاب سرویس موبایل شان خود مختار باشند.
 
وی درباره میزان ترابردهای انجام شده تا حال حاضر گفت: آمار کلی را دقیق نمی توانم بگویم اما زمانیکه در ابتدای طرح بودیم روزانه 500 تقاضای ترابرد وجود داشت اما روز گذشته 4000 تقاضای ترابرد به اپراتورها رسیده است.
 
او خاطر نشان کرد: تبلیغات اپراتورها هنوز به آن حد نرسیده است و لذا مردم هم شاید تفاوتی بین سرویس اپراتورها نبینند.
 
عباسی شاهکوه با این حال گفت: اگر مبنا را به شکل متوسط ترابرد هزار شماره در روز در نظر بگیریم، شاید 20 هزار ترابرد تا الان انجام شده باشد.

​​