باندپهن

ارائه اینترنت 100 مگابیتی در مخابرات استان تهران

منبع: ستاد خبری گروه مخابرات
شرکت مخابرات استان تهران همزمان با تلکام 2016 به ارائه و رونمایی سرویس VDSL2 که امکان دسترسی به اینترنت 100 مگابیتی را فراهم می کند،خواهد پرداخت.
 
سخنگوی شرکت مخابرات استان تهران با اشاره به ارائه آزمایشی این سرویس در برخی مناطق تهران اظهار کرد: VDSL2 در اغلب موارد کارکردی مشابه ADSL دارد با این تفاوت که در این سرویس امکان ارائه سرعت 100 مگابیتی حداکثر تا فاصله 1200 متری بر روی بستر کال مسی قابل ارائه است.
محمدرضا بیدخام همچنین عنوان کرد: این سرویس می تواند برای استفاده های تجاری و حتی خانگی مورد استفاده قرار گرفته و سرعت دسترسی بیشتری را برای مشترکان فراهم کند.
 

​​