آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

رقم تضمین شرکت در مزایده اپراتور پستی ۲ میلیارد تومان شد + جزییات

منبع: تسنیم
بعد از تکلیف وزارت ارتباطات به واگذاری حداقل دو پروانه اپراتور پست خصوصی، مبلغ تضمین شرکت در مزایده این موضوع بیست میلیارد ریال تعیین شد.
 
با اصلاح اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارتباطات مکلف به صدور پروانه‌های پست خصوصی شد تا رقابت در بازار این حوزه شکل گیرد.
لذا در این راستا فراخوانی برای واگذاری پروانه‌های این حوزه در بخش ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارائه خدمات پستی صورت گرفته تا کلیه علاقه‌مندان به ورود در بازار این حوزه به صورت رسمی درخواست خود را اعلام کنند.
 
این فراخوان در قالب مزایده و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی متولی آن است.
 
همانطور که پیش از این هم گفته شد، این فراخوان مزایده در راستای اجرای مصوبه شماره 4 جلسه شماره 239 مورخ 03/05/1395 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در نظر دارد " پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارائه خدمات پستی " را به شرکت‌های غیردولتی که وفق قوانین و مقررات در ایران به ثبت رسیده باشند واگذار کند، است.
 
نحوه خرید اسناد به این شکل است که داوطلبان شرکت در مزایده می‌‌توانند پس از نشر آگهی با ارایه معرفی‌نامه معتبر و واریز مبلغ 500,000 ریال (غیر قابل استرداد ) به حساب شماره 2174749005000 به نام تمرکز وجوه درآمد متفرقه کشوری نزد بانک ملی شعبه مخابرات در سیستم متمرکز( سیبا ) به نام خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.
 
داوطلبان می‌توانند جهت اصل فیش واریزی قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی در وجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نشانی اینترنتی www.cra.ir زیر پورتال مناقصات (خدمات الکترونیک، آیتم شرکت در مناقصات) مراجعه و پس از ثبت مشخصات حقوقی خود و بارگذاری فیش واریزی و معرفی‌نامه نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام و با توجه کامل به مندرجات آن، کلیه اسناد و مدارک را به امضاء اصل صاحبان مجاز طبق اساسنامه و نیز اصل مهر شرکت رسانده و به شرح زیر به نشانی ( خیابان شریعتی – نرسیده به پل سید خندان- روبروی خیابان شهید قندی – ورودی 17 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- سازمان تنظیم مقررات – طبقه اول اتاق خرید و قراردادها ) تسلیم و رسید دریافت نمایند.
 
پیشنهادات ارسالی باید سه ماه از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد. ارایه اصل فیش واریزی خرید اسناد و معرفی نامه معتبر به ضمیمه اسناد مندرج در پاکت "ب" مزایده الزامی است.
 
فروش اسناد مزایده از روز گذشته (مورخ 95/7/17) آغاز شده و تا تاریخ 95/8/15 نیز ادامه خواهد داشت.
 
مبلغ تضمین شرکت در مزایده نیز بیست میلیارد ریال است.
 
طبق برنامه زمانبندی قرار است تاریخ گشایش پاکات (الف) و (ب) 15 دی ماه سال جاری باشد.

​​