آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

فراخوان حضور درانتخابات کارگروه بازی های رایانه ای کمیسیون نرم افزار

منبع: تماس نیوز
انتخابات کارگروه بازی های رایانه ای کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با حضور فعالان این حوزه برگزار خواهد شد.
 
شاهین طبری، مسئول کمیسیون نرم افزار سازمان با اعلام این خبر گفت: کمیسیون نرم افزار سازمان، انتخابات کارگروه بازی های رایانه ای را به منظور تعیین رسمی مسئول آن روز یکشنبه دوم آبان ماه جاری در محل دبیرخانه سازمان نصر تهران برگزار می کند.
 
طبری با اشاره به روال تعیین اعضای کارگروه کمیسیون های سازمان و برگزاری این دوره انتخابات کارگروه بازی های رایانه ای کمیسیون نرم افزار ادامه داد: براساس روال آئین نامه اجرایی دبیرخانه سازمان، انتخاب مسئول کارگروه کمیسیون های سازمان از اختیارات مسئول کمسیون مربوطه است اما این بار کمیسیون نرم افزار قصد دارد با برگزاری یک انتخابات و براساس آراء فعالان حوزه بازی های رایانه ای که به عضویت رسمی سازمان درآمده اند و براساس تعداد حق آرای آنها، مسئول کارگروه بازی های رایانه ای را ذیل کمیسیون نرم افزار انتخاب کند.
 
مسئول کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید بر فعالیت های مستمر و رو به جلوی کارگروه بازی های رایانه ای طی دوسال گذشته گفت: خوشبختانه کارگروه بازی های رایانه ای طی مدت اخیر موفق شد ارتباطات گسترده و تنگاتنگی را با نهادهای تصمیم ساز و مرتبط با این حوزه برقرار کند و منافع فعالان بازی ساز را از طرق مختلف به خوبی دنبال کند.
 
او درخصوص اولویت فعالیت کمیسیون نرم افزار سازمان دراین دوره ادامه داد: توسعه ارتباط با نهادها و سازمان‌های مرتبط با این صنعت و همچنین توسعه  کارگروه‌های کمیسیون نرم افزار از اولویت‌های این کمیسیون است.
 
طبری با اشاره به دلایل برگزاری انتخابات کارگروه بازی های رایانه ای گفت: به دلیل تغییر مسئول کارگروه بازی های رایانه ای، قصد داریم طی یک دورهمی و انتخابات صنفی، برای اولین بار اعضای کارگروه بازی های رایانه ای را براساس بیشترین آراء موافق فعالان این حوزه انتخاب کنیم. 
 
مسئول کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران دراین خصوص ادامه داد: بنا داریم از رئیس بنیاد ملی بازی های رایانه ای هم به عنوان یکی از بازیگران اصلی این حوزه در این جلسه  دعوت کنیم تا نقطه نظراتشان را بیان کنند.
 
براساس اعلام دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، فعالان بازی ساز برای  اعلام حضور در این انتخابات و استفاده از حق رای خود می توانند مشخصات خود را در این فرم آنلاین وارد کنند.

​​