باندپهن

«معوقه مبلغ ثبت نام تلفن» در قبض های تلفن ثابت بررسی می شود

منبع: فناوران
رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی درباره مبلغی که تحت عنوان «معوقه مبلغ ثبت نام تلفن» در برخی قبض های این دوره تلفن ثابت اعمال شده گفت: در حال بررسی این موضوع هستیم و ممکن است از مخابرات خواسته شود این ارقام را در قبض های بعدی به مشترکان بازگرداند.
 
علی اصغر عمیدیان درخصوص قبض های این دوره تلفن ثابت گفت: طی چند روزی که از ارایه قبض ها می گذرد، چند مورد شکایت با سامانه ۱۹۵ در میان گذاشته شده که در حال بررسی این موارد هستیم.
وی با اشاره به تغییر صورت گرفته در شیوه محاسبه قبض های این دوره تلف، گفت: براساس مصوبات اخیر برای تلفن های ثابت در سه رده مبلغی به عنوان حداقل کارکرد در نظر گرفته شده که این موضوع در تمام دنیا نیز مرسوم است.
 
رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی ادامه داد: نگهداری خط های تلفن هزینه ای دارد که جدا از هزینه های صرف سرمایه گذاری محسوب می شود، پیش از این تا زمانی که مخابرات در دست دولت بود این هزینه ها از محل منابع دولتی تامین می شد. طی این سال ها نیز سیستم های شرکت مخابرات سرپا بود، اما اکنون این سیستم ها نیاز به هزینه دارد و با توجه به آنکه مخابرات شرکتی خصوصی است، لازم است هزینه های نگهداری را تامین کند.عمیدیان گفت: بدین ترتیب براساس هزینه نگهداری در مناطق مختلف، میزان این هزینه ها تفکیک شده و رقم هایی به عنوان حداقل کارکرد در قبض ها اعمال خواهد شد. البته اگر تلفنی استفاده شده باشد و کارکرد داشته باشد این رقم برای مکالمات او محسوب می شود، اما تلفن هایی که بدون استفاده مانده اند ملزم به پرداخت رقمی به عنوان حداقل کارکرد می شوند.
 
معاون وزیر ارتباطات درخصوص مبلغ ۱۰ هزار تومانی که در برخی قبض های این دوره به عنوان «معوقه مبلغ ثبت نام تلفن» اعمال شده نیز گفت: طبق گزارشات در برخی قبض ها چنین رقمی اعمال شده که با توجه به مصوبات قبلی هنگام ارایه برخی خدمات ازجمله فروش تلفن ثابت یک هزینه ۱۰ هزار تومانی برای دفاتر پیشخوان دولت در نظر گرفته شده بود که البته باید توجه داشت خود مخابرات نمی تواند این هزینه را بگیرد، حال نیز ما در حال بررسی این موضوع هستیم و اگر شرکت مخابرات این هزینه ها را برای خود در نظر گرفته باشد، ملزم به بازگشت این هزینه ها خواهد شد.
 
وی گفت: البته این مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۳ بوده و حال جای بررسی دارد که اگر به هر دلیلی در این مدت هنگام ثبت نام هزینه ای گرفته نشده، آیا اکنون این امکان وجود دارد که پس از گذشت این زمان این هزینه ها محاسبه و پرداخت شود.

​​