باندپهن

وزیر ارتباطات : هزینه نگهداری یك خط تلفن بالاست

منبع: شرکت مخابرات ایران
بررسی ها نشان  می دهد هزینه های نگهداری تلفن ثابت افزایش یافته و درآ مدهای كم پاسخگوی هزینه ها نیست.
 
واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  با بیان این مطلب و با اشاره به قبض های مخابرات و شنیده‌هایی مبنی بر دریافت هزینه‌های مربوط به دو سال گذشته بیان کرد: مخابرات باید از قبل اطلاع می‌داد، زیرا همه مردم از نظر مالی شبیه هم نیستند، مخابرات باید در دریافت طلب‌های گذشته خود از مردم مدارا کنند.
 
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر حدود هفت میلیون تلفن در سراسر کشور وجود دارد که از آن استفاده‌ای نمی‌شود، گفت: شرکت مخابرات بارها اعلام کرده که اگر افراد تلفن هایی را که از آنها استفاده نمی‌کنند بازگردانند، می‌توانند آنها را به افراد جدید بدهند.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با بیان اینکه در گذشته خط های تلفن هزینه ای نداشت، افزود: ما کمیته ای تشکیل داده و بررسی کردیم و متوجه شدیم هر خط تلفن چه از آن استفاده شود و چه استفاده نشود، برای شرکت مخابرات ایران رقم قابل توجهی هزینه نگهداری دارد.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه خاطرنشان کرد: بنابراین خواهش من این است اگر مردم بیش از یک تلفن دارند که از آن استفاده نمیکنند، آنها را پس دهند تا دیگران استفاده کنند و در غیر این صورت باید ۱۴۸۵ تومانی را که حداقل هزینه نگهداری است، بپردازند.

​​