باندپهن

سخنگوی شرکت مخابرات ایران در باره قبض های تلفن این دوره و مبلغ اضافه توضیح داد

سخنگوی شرکت مخابرات ایران در باره قبض های این دوره تلفن ثابت و مبلغ ١٠هزار تومان اضافه ای که در قبض ها اعمال شده است توضیحاتی ارایه کرد.
 
زارعیان در گفت و گو با ایرنا گفت: قبض های تلفن ثابت که این. دوره صادر شد بر اساس 2 مصوبه 2٠٥ و 237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شده است.
 
سخنگوی شرکت مخابرات ایران ادامه داد: مصوبه ٢٠٥ تعرفه خدمات مخابراتی مانند هزینه ثبت نام، هزینه قطع و وصل و غیره را شامل می شود که در آن هزینه ثبت نام تلفن ثابت ١٠ هزارتومان در نظر گرفته شده. است.
 
وی افزود : مشتركینی كه در این دوره مشمول پرداخت این بند شده انددرصد كمی از مشتركان درشهر تهران بوده اند كه با توجه به تفسیر متفاوت مصوبه در حال حاضر مبلغ را به عنوان بستانكاری ایشان منظورگردیده است .
 
مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: مصوبه رگولاتوری تنها برای تعداد کمی از مشترکان تهرانی که در سال 1394 و ٩٥اقدام به خرید تلفن ثابت کرده بودند اعمال شده است و در سراسر کشور نبوده است.
 
وی ادامه داد: اکنون و بر اساس دستور محمود واعظی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت حال مشترکان شرکت مخابرات ایران این مبلغ را به عنوان بستانكاری منظور نموده است.
 
سخنگوی شرکت مخابرات تصریح کرد: مبلغ  ١٠هزار تومانی که در قبض های تلفن این دوره اعمال شده مختص کسانی است که در یک و نیم سال گذشته اقدام به خرید تلفن كرده اند.
 
سخنگوی شرکت مخابرات در باره اعمال حقی به نام حداقل کارکرد برای تلفن های بدون کار کرد نیز گفت:قبض های صادره شده این دوره برای چنین تلفن هایی براساس مصوبه 6-237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات بوده است که به شرکت مخابرات اجازه داده برای تلفن های بدون کارکرد حداقلی اعمال کند.
 
به گفته وی شرکت مخابرات طبق مصوبه مذکور  حداقل کار کرد 200 دقیقه درون استانی برای تلفن های  روستایی و 330 دقیقه درون استانی برای تلفنهای شهری اعمال نموده است.
 
بر این اساس در این دوره برای مشتركان روستایی برای دو ماه ١٨٠٠ تومان معادل٤٠٠ دقیقه مكالمه شهری و برای سایر مناطق ٢٩٧٠ تومان معادل ٦٦٠ دقیقه مكالمه شهری در قبوض اعمال شده است .لذا مشتركینی كه بطور ماهانه در شهرها كمتر از ٣٣٠ دقیقه و درروستاها كمتر از٢٠٠ دقیقه مكالمه شهری داشته اند مشمول این موضوع گردیده اند .
 
شركت مخابرات ایران علیرغم دریافت نظرات قبلی مجددا اقدامات لازم به منظور دریافت تفسیر مراجع نطارتی از این مصوبه را انجام داده و در صورت اعلام ، نتیجه را در قبوض دوره بعدی  اعمال وقطعا هرگونه تاثیر به عنوان بستانكاری مشتركین ارجمند اعمال خواهد گردید.
 
وی خاطرنشان ساخت: مشتركین بزرگترین سرمایه شركت مخابرات ایران هستند و جهت حفظ حقوق مشتریان و ارائه بهترین سرویس به ایشان را به عنوان یك اصل در سرلوحه امور خود قرار داده است.
 
وی افزود در صورت وجود هر كونه ابهام مشتریان میتوانند در تهران باشماره ٢٠٩٠ ودر سایر استانها با شماره ٢٠٢١ تماس حاصل نمایندو  به موارد مطروحه پاسخگویی خواهد شد.

​​