باندپهن

7 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: مخابرات منطقه تهران و البرز
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی هجرت، دانشگاه، پیروزی، شهید ثابت قدم، شهدای ورد آورد، شیخ فضل اله نوری و نهری از تاریخ 3 آبان ماه آغاز می شود.
 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات هجرت با پیش شماره های 3314، 3315، 3364، 3365 و 3380 الی 3384 در محدوده خیابان های شهید باقری، شهید صدر خسروی، 15 متری اول و بزرگراه بسیج، در مرکز مخابرات دانشگاه با پیش شماره های 6617، 6640، 6641، 6645، 6646، 6648، 6649 و 6695 الی 6698 در محدوده خیابان های کارگر جنوبی، جمهوری اسلامی، 12 فروردین و لبافی نژاد، در مرکز مخابرات پیروزی با پیش شماره های 3325، 3330 الی 3336، 3360، 3378 و 3379 در محدوده خیابان های شکوفه و 17 شهریور، در مرکز مخابرات شهید ثابت قدم با پیش شماره های 4490 در محدوده جاده مخصوص کرج، خیابان شفیعی، خیابان جهاد و در مرکز مخابرات شهدای ورد آورد با پیش شماره های 4498 و 4499 در محدوده خیابان های عباسپور، تهران، بوستان، شهرک دانشگاه و شهرک الهیه به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
براساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شیخ فضل اله نوری و نهری از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت دچار اختلال می شود.

​​