تلفن همراه

ترکیب سهامدار طلایی اپراتور فیبرنوری ایران تغییر کرد

منبع: ایسنا
سهامدار طلایی شرکت ایرانیان‌نت به عنوان اپراتور چهارم فیبرنوری، ترکیب نمایندگانش در هیات مدیره این شرکت را تغییر داد.
 
نمایندگان قبلی شرکت ارتباطات زیرساخت در هیات مدیره اپراتور چهارم مهر ماه سال 1393 از سوی محمود خسروی -مدیر عامل پیشین شرکت ارتباطات زیرساخت- برای عضویت در هیات مدیره این شرکت معرفی شده بودند که با گذشت سه سال مسئولیت خود را به محمد طاهر شمس و مسعود رضا سلطانی دادند.
 
محمد طاهر شمس عضو هیات مدیره زیرساخت بود که به تازگی از خدمات دولتی بازنشست گردیده است.
 
همچنین مسعود رضا سلطانی در حال حاضر مدیر کل پشتیبانی فنی و راه‌اندازی معاونت طرح و توسعه و فناوری‌های نوین شرکت ارتباطات زیرساخت است که با حفظ سمت عضویت در هیات مدیره اپراتور فیبرنوری را پذیرفته است.
 
وی مدتی نیز سرپرست معاونت توسعه و مهندسی زیرساخت بوده است و محسن باقری چناری -مدیر عامل ایرانیان‌نت- نیز با حفظ سمت در هیات مدیره اپراتور چهارم که نایب رییسی آن را نیز برعهده دارد، ابقا شد.
 
اعضای هیات مدیره این شرکت در حال حاضر علی حکیم جوادی، مسعود رضا سلطانی، محمد شهبازی، محسن  باقری  چناری، نوذرابراهیمی لامع، محمد طاهرشمس و محمود  زرگر هستند.

​​