فناوری اطلاعات

سند تکمیلی شبکه ملی اطلاعات به تصویب شورای فضای مجازی می‌رسد

سند تکمیلی طرح شبکه ملی اطلاعات با تاکید بر روشن سازی مشخصات فنی این پروژه، در شورای عالی فضای مجازی تصویب می‌شود.
محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با مهر، با اشاره به جزئیات برگزاری آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور اظهار داشت: برای تکمیل طرح شبکه ملی اطلاعات، سندی از سوی دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی تهیه و در آخرین جلسه شورای عالی، به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
 
وی با بیان اینکه این سند، به عنوان سند تکمیلی اجرای شبکه ملی اطلاعات است، ادامه داد: این سند لایه وسیع تری از پروژه شبکه ملی اطلاعات را نسبت به الزامات این پروژه طبق مصوبه سال ۹۲ شورای عالی فضای مجازی، تعیین می کند.
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که چند روز پیش برگزار شد، بخشی از این سند برای اعمال نظر اعضای شورای عالی به بحث گذاشته شد و مابقی آن نیز در جلسه آینده شورا مطرح می شود.
 
انتظاری اظهار امیدواری کرد که این سند به عنوان سند تکمیلی شبکه ملی اطلاعات در جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی نهایی و به تصویب برسد.
 
وی با اشاره به ویژگیهای تکمیلی شبکه ملی اطلاعات که از سوی معاونت فنی مرکز ملی فضای مجازی به این سند افزوده شده است، تاکید کرد: این سند، تعیین کننده و روشن کننده مشخصات فنی شبکه ملی اطلاعات است که باعث می شود این طرح، در فاز عملیاتی شدن شکل ملموسی به خود بگیرد.
 
انتظاری تصریح کرد: در سال ۹۲ الزامات اولیه اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و هم اکنون نیز قرار است سند تکمیل کننده این پروژه ملی در شورای عالی مطرح و تصویب شود.
 
در جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین مقرر شد پوشش کشوری خدمات پهن باند با نگاه به عدالت اجتماعی تامین شده و ظرفیت ‏شبکه های هسته، متناسب با نیازهای خدمات و محتوای بومی در سراسر کشور توسعه یابد.‏
 
در زمینه مدیریت شبکه ملی اطلاعات نیز مقرر شد تا مدیریت برنامه ریزی و طراحی شبکه در داخل کشور ‏و با استفاده از نیروی متخصص داخلی انجام شده و تامین نیازهای قلمروهای حساس، حیاتی و یا دارای ‏اولویت راهبردی در کشور با دانش افزارهای بومی شده، محقق شود.‏
 
در جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین ایجاد امکان توسعه رقابت مبتنی بر کیفیت خدمت در بین ارائه دهندگان خدمات نیز به عنوان دیگر اصول ‏حاکم بر مدیریت شبکه ملی اطلاعات، مورد تصویب اعضای شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت.‏

​​