باندپهن

قصه پرغصه تجمع مخابراتی‌ها درمقابل مجلس

منبع: ایسنا
جمعی از نیروهای پیمانکاری شرکت مخابرات ایران برای چندمین بار و به منظور پیگیری حقوق خود جلوی مجلس شواری اسلامی تجمع کردند.
صبح امروز بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای شرکتی مخابرات از سراسر کشور در مقابل مجلس تجمع کردند. نیروهای شرکتی مخابرات از استان‌هایی مثل زنجان، کرمانشاه، ‌ خوزستان و بوشهر در مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار احقاق حقوق خود شدند. خواسته‌های این افراد شامل عقد قرارداد مستقیم و حذف پیمانکاران، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و تأمین امنیت شغلی است.
 
اما مسئولان شرکت مخابرات در پیگیری این مطلب به ایسنا گفتند که شرکت مخابرات ایران از طریق پیمانکاران مربوطه پیگیر حقوق قانونی پرسنل بخش خصوصی است و تاکید دارد هیچ پیمانکاری حق ندارد از پرداخت حقوق نیروهای خود  سر باز زند و بر همین اساس تا زمانی که این شرکت‌ها به همکاری نیروهای خود نیاز دارند ملزم به پرداخت و رعایت کامل حقوق آنها هستند.
 
البته با تمام این تفاسیر این داستان مربوط به دیروز و امروز نبوده و داستان این تجمع‌ها مدتهاست ادامه دارد. از سوی دیگر حدود ۳۰۰ هزار نیرو به شکل پیمانکاری با شرکت مخابرات در حال فعالیت هستند که از زمان خصوصی شدن شرکت مخابرات مشکلات متعددی بر سر راه این افراد قرار داشته و همچنان آینده کاری آنها در هاله ای از ابهام قرار دارد.
 
به گفته تجمع کنندگان، شرکت‌های تابع و وابسته به مخابرات از سال ۱۳۸۸ طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، به بخش خصوصی واگذار شده اند و قرار بود پس از خصوصی‌سازی نیروهای مشغول به کار جذب مخابرات و تعیین و تکلیف شوند اما پس از  گذشت هشت سال هنوز این اتفاق نیفتاده است.

​​