باندپهن

معاون وزیر ارتباطات خبر داد: قول وزارت ارتباطات به کارکنان شرکتی مخابرات/ کسی اخراج نمی شود

معاون امور مجلس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از قول پیگیری برای حل مشکلات کارکنان شرکت پیمانکار مخابرات که روز گذشته مقابل مجلس تجمع کرده بودند، خبر داد.
روز گذشته چند صد نفر از کارکنان یکی از شرکتهای پیمانکار مخابرات ایران به دلیل نارضایتی از وضعیت اشتغال خود مقابل مجلس تجمع کردند. این افراد خواستار توجه به حقوق قانونی و امنیت اشتغال خود شدند.
 
مرتضی براری در گفتگو با مهر، با بیان اینکه با قول وزارت ارتباطات برای پیگیری مشکلات این افراد، مشکل برطرف شد، اظهار داشت: چندصدنفر از کارکنان شرکت خدمات اول که پیمانکار شرکت مخابرات ایران است جلوی مجلس تجمع کردند و خواستار دریافت حقوق به موقع، جلوگیری از تاخیر بیمه، اخراج نشدن و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای شغل خود شدند.
 
معاون امور مجلس و دولت وزیر ارتباطات ادامه داد: با وجودی که این مسائل هیچ ارتباطی با وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران ندارد اما براساس نظر وزیر ارتباطات، مقرر شد درخواست این افراد بررسی و پیگیری شود.
 
وی با بیان اینکه با مدیرعامل این شرکت پیمانکار جلسه داشتیم، خاطرنشان کرد: با قول پیگیری مطالبات این کارکنان، مشکل برطرف شده و هیچ موضوعی هم اکنون مطرح نیست.
 
براری با تاکید براینکه در مورد این موضوع حاشیه های بسیاری ایجاد شد، ادامه داد: اینکه گفته شد قرار است ۲۴ هزار کارمند مخابرات تعدیل شوند و یا اینکه وزیر ارتباطات خواستار اخراج کارکنان است به هیچ عنوان درست نیست و حاشیه است.
 
وی با بیان اینکه هیچ اخراجی مدنظر نیست و تعدیل نیروهای شرکت مخابرات ایران صحت ندارد، اضافه کرد: کارکنانی که جلوی مجلس تجمع کردند کارمند مستقیم شرکت مخابرات ایران نبوده و نمی توانند به این شرکت وصل شوند. این موضوع ارتباطی با مخابرات و وزارت ارتباطات ندارد. اما با این وجود برای حل مشکل بخش خصوصی، به دستور وزیر ارتباطات در حال پیگیری هستیم.

​​