باندپهن

پوررنجبر: اتحاد سهامداران بهترین تضمین اجرای ره نگاشت تحول است

منبع: شرکت مخابرات ایران
اتحاد و وحدت رویه سهامداران و یکدستی هیئت‌مدیره و از همه مهم‌تر حضور دکتر سرائیان به‌عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران که به‌شخصه پارامترهای بسیار مثبتی برای اجرای ره نگاشت تحول دارد، همگی ضمانت اجرای برنامه تحول تا پنج سال آینده است.
 
پوررنجبر عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در گفتگو با ماهنامه ارتباطات ضمن اعلام مطلب فوق افزود: به یک مغز متفکر سازمانی نیاز داریم که در حال حاضر در شرکت مخابرات ایران ایجاد شده است؛ این مغز متفکر باید بتواند در حوزه‌های مختلف، برنامه تدوین کرده و آن را هدایت کند.
 
وی گفت: یک طرح تجاری و یک طرح عملیاتی باید به‌سرعت طراحی شود که اکنون با حضور دکتر سرائیان در حال انجام است.
 
پوررنجبر اضافه کرد: کیفیت، بحث دیگری ست که نیاز به زیرساخت، روحیه و سازمان باکیفیت دارد. بدون زیرساخت باکیفیت، محصول باکیفیت و فرایند باکیفیت وجود نخواهد داشت.
 
وی افزود: همه این موارد در استراتژی برنامه پیشین تحول مخابرات دیده‌ شده بود، اما عمل به این استراتژی یک باور می‌خواست که قبلا تا این حد در میان سهامداران و مدیران مخابرات ایران وجود نداشت.
 
مدیرعامل اسبق شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: باید ذهن تمامی سهامداران، ذی‌نفعان و مدیران مجموعه مخابرات ایران کاملا مشتری‌گرا شود.
 
پوررنجبر تاکید کرد:  تفکر، زمانی مشتری‌گرا می‌شود که اگر سرویس و خدمتی به مردم ارائه می‌کنیم، خودمان نیز به آن متعهد باشیم.
 
عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در مورد ادغام شرکت‌های استانی گفت: در این برنامه، شرکت به کارکنان و لایه‌های زحمت‌کش و اجرایی‌ خود یک‌قدم نزدیک‌تر می‌شود.
 
وی افزود: با ادغام شرکت‌های مخابرات استانی، آن‌ها با مدیریت و ادبیات مدیریت به‌راحتی می‌توانند ارتباط برقرار کنند و فاصله ­ها و حاشیه ­ها از میان برداشته می‌شود.

​​