باندپهن

دانشگاه شریف شریک راهبردی مخابرات شد

منبع: مهر
تفاهم نامه مشارکت راهبردی میان شرکت مخابرات ایران و دانشگاه صنعتی شریف به امضا رسید.
تفاهم نامه مشارکت راهبردی شرکت مخابرات ایران و دانشگاه صنعتی شریف با هدف ارتقاء توانمندی نیروی انسانی، توسعه فناوری های نوین در مجموعه مخابرات  و رسیدن به یکپارچگی فنی مورد نظر ره نگاشت تحول با حضور رسول سرائیان، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و محمود فتوحی فیروزآباد، رئیس دانشگاه صنعتی شریف امضا شد.
 
در این مراسم برات قنبری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، با تبیین ضرورت ورود به مبحث تحول در مخابرات گفت: تفکر مبتنی بر ایجاد ارزش افزوده از مهم ترین مولفه های ورود به برنامه تحول مخابرات است که ایجاد مشارکت راهبردی با دانشگاه های معتبر و فنی کشور به خصوص دانشگاه صنعتی شریف از جمله این گام ها در راستای تحقق اهداف ره نگاشت و تحول راهبردی شرکت مخابرات ایران است.
 
قنبری گفت: در این تفاهم نامه برقراری دوره های آموزشی پیشرفته توسط دانشگاه صنعتی شریف به منظور فرهنگ سازی و تربیت نیروی انسانی متناسب با روزآمدی و کارآمدی شبکه مخابرات مد نظر است.
 
وی اظهار امیدواری کرد که هم افزایی صورت گرفته در داخل و بیرون مجموعه مخابرات، به کسب جایگاه شایسته در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات منجر شود.
 
رسول سرائیان، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز با اشاره به همکاری مخابرات با دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: در حوزه دیجیتال یکی از اثربخش ترین راهبردهای همکاری، انجام فعالیت های پژوهشی و آموزشی در راستای پرورش نیروی انسانی متخصص است.
 
وی گفت: با توجه به مصوبه هیات مدیره مخابرات، موضوع مشارکت راهبردی از مهم ترین مولفه های مسیر برنامه تحول مخابرات است؛ زیرا با توجه به تغییرات فناوری و تحولات بازار، به شرکایی نیاز داریم که با تزریق دانش و توانمندی به مخابرات، علاوه بر ارزش افزایی، زمان پیمودن این مسیر را حتی به کمتر از پنج سال کاهش دهند.
 
سرائیان با تشریح محورهای اصلی این تفاهم نامه افزود: ارائه سرویس های ارزش افزوده و هم افزایی مخابرات ایران و ارتباطات سیار در راستای FMC و ارائه خدمات مشاوره، طراحی و اجرا در توسعه فناوری فیبرنوری با همکاری دانشکده مهندسی برق دانشگاه شریف به عنوان محور سنجش کیفیت و کارآمدی شبکه فیبر نوری از مهم ترین محورهای فنی این تفاهم نامه است.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، امضاء تفاهم نامه با دانشگاه صنعتی شریف را در حوزه منابع انسانی نیز مهم ارزیابی کرد و افزود: در این بخش از یک سو، تربیت نیروی انسانی متخصص برای شبکه IP و مشارکت با دانشکده های برق و کامپیوتر و از سوی دیگر تربیت ۱۱۰ مدیر متخصص در حوزه های استراتژی، مالی، HR و زنجیره تامین را با دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف دنبال می کنیم.
 
وی با بیان اینکه اجرای این تفاهم نامه منشا یک تاثیرگذاری عمیق و بنیادین در توسعه ارتباطات کشور خواهد بود، خاطرنشان کرد: راه اندازی بستر آزمون و ارائه خدمات مورد نیاز شرکت مخابرات در مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه توسط پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته و آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده دانشگاه، به عنوان بخش دیگر این تفاهم نامه مطرح است.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: ارائه مشاوره و توسعه فناوری ها و خدمات نوآورانه مورد نیاز شرکت از طریق مرکز نوآوری ICT دانشگاه از دیگر بخش های همکاری شرکت مخابرات ایران و دانشگاه صنعتی شریف است.

​​