باندپهن

8 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: مخابرات منطقه تهران و البرز
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید نصرالهی، شهید محسنیان، شهید حکمت شعار، شهید رشیدی، رباط کریم، شهید حق شناس، اشرفی اصفهانی، ولیعصر(عج) از تاریخ 18آبان ماه آغاز می شود.
 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید نصرالهی با پیش شماره های 8824 الی 8828، 8601، 8848 در محدوده خیابان های آرش مهر، 12 متری غربی، شهید مازیار منصوری، 31، امام منتظر و در مرکز مخابرات شهید محسنیان با   پیش شماره های 6678 الی 6682 در محدوده خیابانهای 17 شهریور، 15 متری اول شمالی و جنوبی، 15 متری دوم شمالی و جنوبی، وثوقی، بلوار الغدیر شمالی و در مرکز مخابرات شهید حکمت شعار با پیش شماره های 7709، 7713، 7724، 7744، 7744، 7745، 7749، 7718 الی 7721، 7780، 7789 در محدوده خیابانهای حسین پور، عسگری نژاد، میدان 64، مدنی، میدان 34، خاموشی، میدان 44، مدائن به مدت 3 روز دچار اختلال می شود. همچنین در مرکز مخابرات شهید رشیدی( دولت آباد) با پیش شماره های 3270 الی 3277 در محدوده خیابانهای کارمندان جنوبی، هجرت، 11، 12، 20 متری رسالت و در مرکز مخابرات رباط کریم با   پیش شماره های 5621، 5641 الی 5643 در محدوده رباط کریم، بهشتی، کوچه های بهشتی 1 تا 4، بوستان 10 تا 13، تختی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
براساس همین گزارش، با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مراکز مخابراتی شهید     حق شناس و اشرفی اصفهانی از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت و در مرکز مخابرات ولیعصر(عج) از ساعت 1 بامداد به مدت 5 ساعت دچار اختلال می شود.   

​​