باندپهن

اختلال در ارتباطات تلفنی و دیتا در برخی از مناطق شهریار

منبع: مخابرات منطقه تهران
نظر به اجرای عملیات عمرانی توسط پیمانکاران شهرداری ارتباطات تلفنی و دیتای مراکز مخابراتی اندیشه 1 الی 5، وائین و ملارد دچار قطعی شد.
 
با اجرای عملیات عمرانی ارتباطات تلفنی و دیتای مشترکین در مراکز مخابراتی اندیشه 1 الی 5 ، وائین و ملارد با پیش شماره های 6532، 6534، 6535، 6550 الی 6555 و 6557 به مدت 10 ساعت با اختلال همراه است.   

​​