فناوری اطلاعات

سمینار علمی «زبانشنـاسی رایانشـی» در ایرانداک برگزار می‌شود

منبع: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
سمینار علمی«زبانشنـاسی رایانشـی» در قالب دو پنل تخصصی «دستور و رایانه» و «اصطلاح‌نامه و هستان‌شناسی» در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) برگزار می‌شود.
در سمینار علمی«زبانشنـاسی رایانشـی» در قالب دو پنل تخصصی «دستور و رایانه» و «اصطلاح‌نامه و هستان‌شناسی» نتایج طرح‌های پژوهشی استادان ایرانداک در حوزه‌های بیان شده تشریح می‌شود.
 
در پنل «دستور و رایانه» نتایج طرح‌های پژوهشی با عناوین «تعیین قواعد صوری همگون گروه های دستوری برای کاربرد در پردازش زبان فارسی»، «بررسی ساختواژی هم‌نگاره‌های اسمی و صفتی به منظور کمک به برچسب‌دهی اسم» و «شناسایی هویت نویسنده بر اساس زبان فردی: پژوهشی پیکره‎ای در زبان فارسی» به ترتیب توسط دکتر سید مهدی سمائی، دکتر الهام علائی‌ابوذر و دکتر رامین گلشایی، استادان ایرانداک ارائه می‌شود.
 
در  پنل دوم (اصطلاح‌نامه و هستان‌شناسی) نتایج طرح‌های پژوهشی با عناوین «غنی سازی روابط معنایی هستان‌شناسی علوم پایه (شیمی)» و «طراحی ساختار درختی و تدوین اصطلاحنامه شیمی از واژگان مصوب فرهنگستان» توسط دکتر ملوک‌السادات حسینی بهشتی و تقی رجبی، اعضای هیئت علمی ایرانداک تشریح می‌شود.
 
گفتنی است، پنلیست این پنل‌ها دکتر مصطفی عاصی، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی خواهد بود.
این سمینار علمی، روز یکشنبه 23 آبان 1395 از ساعت 9 تا 12 در تالار سخن پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار می‌شود.

​​