فناوری اطلاعات

رشد 7/3 برابری ترافیک ابری تا سال 2020

منبع: شرکت ارتباطات زیرساخت
بر اساس جدیدترین تحقیق انجام شده توسط شرکت سیسکو، پیش بینی می شود که حجم ترافیک ابری با رشد 7/3 برابری از 9/3 زتابایت در سال 2015 به 1/14 زتابایت در سال 2020 افزایش یابد. این رشد سریع ترافیک ابری ناشی از مهاجرت فزاینده به معماری فضای ابری به دلیل توانمندی این فضا در تطابق سریع و پشتیبانی کارآمدتر در مقایسه با مراکز داده سنتی است.
 
شرکت سیسکو در این گزارش برای نخستین بار مراکز داده مقیاس بزرگ در سطح جهان را شمارش و تجزیه و تحلیل کرده است. تعداد این مراکز داده از 259 مرکز در سال 2015 به 485 مرکز در سال 2020 افزایش خواهد یافت. پیش بینی می شود که ترافیک این مراکز در پنج سال آینده پنج برابر شود.
 
یک رویکرد زیرساختی عمده عامل دگرگونی مراکز داده مقیاس بزرگ و دیگر مراکز داده است. شبکه سازی مبتنی بر نرم افزار (SDN) و مجازی سازی عملکردهای شبکه (NFV) عامل مهمی در کمک به مسطح سازی معماری مراکز داده و روان سازی جریان حجم ترافیک به شمار می آیند. پیش بینی می شود که در پنج سال آینده حدود 60 درصد از مراکز داده مقیاسی بزرگ جهان از محصولات SDN/NFV استفاده کنند. تا سال 2020 حدود 44 درصد از مراکز داده توسط پلتفرمهای SDN/NFV پشتیبانی خواهند شد.

​​