لبه تکنولوژی

فناوریهای نوین برای ارائه خدمات در بیمارستانها بررسی می شود

منبع: مهر
در نخستین کنگره بین المللی فناوری های نوین پزشکی، استفاده از فناوری نوین برای ارائه خدمات به بیماران و بیمارستان ها، مدیریت بیمارستانی برای خدمات رسانی و غیره مورد بررسی قرار می گیرد.
 
آرش محبوبی، مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در نخستین کنگره بین المللی فناوری های نوین پزشکی که صبح امروز در سالن همایش های رازی آغاز به کار کرد، گفت: رشد علمی کشور در عرصه مقالات بالا بوده اما مشکل این است که این مقالات و تحقیقات کاربردی شوند؛ این موضوع در دولت فعلی مورد پیگیری قرار گرفته و مسئولان همواره درصدد رفع این مشکل هستند.
 
وی با بیان اینکه هدف ما تبدیل علوم به محصولات است، گفت: اساس کار شرکت های دانش بنیان تولید محصولات بر پایه علم و دانش است ولی در این شرکت ها ناپختگی هایی وجود دارد.
 
محبوبی با اشاره به برخی مشکلات شرکت های دانش بنیان گفت: در برخی موارد باید هماهنگی هایی بین وزارت علوم و وزارت بهداشت وجود داشته باشد تا دانشی که تولید می شود در نهایت به محصول تبدیل شده و به دست مصرف کننده برسد؛ گاهاً این علوم تولید شده به محصول تبدیل نمی شود و در نهایت نیز به دست مصرف کننده نخواهد رسید.
 
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر اینکه برای رفع این مشکل باید هماهنگی هایی وجود داشته باشد، گفت: بدین واسطه می توان علوم کاربردی را به فناوری های کاربردی و محصول مورد نظر تبدیل کرد.
 
به گفته دبیر علمی نخستین کنگره بین المللی فناوری های نوین پزشکی یکی از گرفتاری های ما انتقال تکنولوژی نوین به داخل کشور است که لازم بود آموزش هایی صورت گیرد تا در نهایت دانش و فناوری در کشور ایجاد شود. بر همین اساس اولین دوره کنگره را برگزار کردیم تا این مشکلات برطرف شود.
 
محبوبی افزود: در ابتدا ۲۰۰ مقاله به دبیرخانه کنگره فناوری های نوین پزشکی ارسال شده که ۱۸ مقاله برای ارائه انتخاب شده است. همچنین ۱۶ مقاله به صورت پوستر ارائه خواهد شد.
 
وی گفت: تحول نظام سلامت در بخش درمانی، استفاده از فناوری های نوین برای ارائه خدمات به بیماران و بیمارستان ها، مدیریت بیمارستانی در راستای خدمات رسانی بهتر، فناوری های نوین در آزمایشگاه و غیره در این کنگره مورد بررسی قرار می گیرند.
 
مصطفی بهمن آبادی دبیر اجرایی کنگره فناوری های نوین پزشکی گفت: هیچ کشوری بدون بکارگیری فناوری نمی تواند توسعه پایدار را محقق کند، به همین دلیل درصدد آمدیم این کنگره را برگزار کنیم تا بتوانیم محصولاتی بر پایه دانش را به تولید برسانیم.
 
نخستین کنگره بین المللی فناوری های نوین پزشکی از امروز تا ۱۵ آذرماه در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برپا است.

​​