تلفن همراه

بدهی ۷۰۰۰ میلیارد تومانی اپراتورهای مخابراتی در قالب بودجه ۹۶

منبع: ایسنا
مروری بر جدوال مربوط به درآمدهای دولت که در قالب لایحه بودجه امروز به مجلس تحویل داده شده گویای آن است که در مجموع در حوزه فاوا انتظار درآمدزایی حدود ۵۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی وجود دارد.
 
طبق لایحه ارائه شده در جدوال مربوط به درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۶ بیشترین میزان درآمدزایی حوزه فاوا برای مالکیت دولت در این بخش و حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات مربوط می‌شود که برای آن سهمی معادل ۴۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
 
همچنین حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان درآمد حاصل از نامبرینگ یا همان شماره‌گذاری‌های مخابراتی پیش بینی شده و رقمی معادل ۷۰۰۰ میلیارد تومان به عنوان بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی به دولت تخمین زده شده است.
 
علاوه بر این رقمی معادل ۲۰۰۰ میلیارد تومان تحت عنوان درآمدهای حاصل از حق مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجوزهای صادر شده توسط شورای عالی فضای مجازی و ۲۸۰۰ میلیارد تومان بابت درآمدهای حاصل از خدمات مخابراتی و حق استفاده از فرکانس‌ رادیویی، ۵۰۰ میلیارد تومان بابت خدمات تجارت الکترونیک و ۴۰۰۰ میلیارد تومان بابت درآمد حاصل از افزایش ۱۰ ریالی قیمت هر پیامک در لایحه بودجه سال بعد اعمال شده است.
 
علاوه بر این بر اساس این لایحه، به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ هزار و چهارصد میلیارد ( ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۴۰۰ ر ۱) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارایه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی بهصورت وجوه اداره شده براساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

​​