تلفن همراه

شفاف شدن هزینه‌ها با امضای قرارداد رسمی رومینگ ملی + متن قرارداد

منبع: تسنیم
شرکت ارتباطات سیار ایران در حضور رگولاتور ارتباطی، با مدیران دیگر اپراتورها قرارداد رسمی رومینگ ملی را امضا کرد که این به نوبه خود نشان از شفاف شدن هزینه بین اپراتوری استفاده از خدمات رومینگ ملی دارد.
 
تفاهم میان سه اپراتور تلفن همراه کشور بر سر رومینگ ملی، با گذشت بیش از دو سال و نیم از اجرا، روز گذشته در برج شرکت ارتباطات سیار ایران رسما به امضا رسید و در واقع منجر به قرارداد رسمی میان آنها شد.
 
در این مراسم که قرارداد رسمی رومینگ ملی بین همراه اول با شرکت‌های خدمات ارتباطی ایرانسل و رایتل امضاء شده، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیران عامل این شرکت‌ها حضور داشته‌اند.
 
بر اساس این قرارداد، مشترکان اپراتورهای مذکور می‌توانند در صورت نبود امکان ارتباطی توسط اپراتور مبداء، از شبکه اپراتور طرف قرارداد استفاده کنند.
 
همانطور که اشاره شد، پیش از این در خرداد ماه سال 93 طی مراسمی با حضور وزیر ارتباطات، این پروژه ملی رونمایی شد ولی با توجه به اینکه هزینه بین اپراتوری استفاده از خدمات رومینگ ملی شفاف نبود، امضای قرارداد رسمی به طول انجامید.
 
به گزارش تسنیم، علاوه بر شفاف شدن هزینه رومینگ بین اپراتوری برای اپراتورها، بخشی از این قرارداد که منجر به شفافیت بیشتر این فضا می‌شود به شرح زیر است:
 
ماده 6: تعرفه‌ها و نحوه صدور صورتحساب
 
·        هرگاه مشترک اپراتور مهمان از شبکه اپراتور میزبان استفاده کند، اپراتور مهمان مسئول پرداخت هزینه آن وفق تعرفه‌های مندرج در پیوست 4 این قرارداد برای خدمات مورد استفاده خواهد بود. صورتحساب‌های موضوع قرارداد به صورت ماهانه توسط اپراتور میزبان صادر و جهت پرداخت برای اپراتور مهمان ارسال خواهد گردید.
 
تبصره 1: تعرفه‌های موضوع پیوست4، مطابق ابلاغیه شماره‌ی 281/100 مورخ 18/02/95 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهد بود که از تاریخ راه‌اندازی محاسبه می‌گردد.
 
تبصره 2 : مسیردهی کلیه تماس‌ها به سمت سایر اپراتورها بر عهده اپراتور مهمان بوده و به هزینه آن اپراتور است.
 
تبصره 3: هزینه اتصال متقابل پرداخت شده بابت تماس‌ها با کد کوتاه از جمله کدهای اضطراری، وفق مصوبات کمیسیون یا توافقات آتی بین طرفین محاسبه و در صورتحساب‌های صادره برای اپراتور مهمان منظور خواهد گردید و اپراتور مهمان متعهد و ملزم به پرداخت آن است.
 
·        مالیات بر ارزش افزوده مطابق با قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر مقررات و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی کشور، در صورتحساب‌های صادره منظور خواهد شد.
 
·        در صورت کسر درصد قانونی مالیات تکلیفی از صورتحسابهای صادره از سوی اپراتور میزبان توسط اپراتور مهمان، مطابق با قوانین جاری اصل رسید مالیاتی می‌بایست حداکثر ظرف مدت 60 روز از تاریخ صدور صورتحساب به طرف دیگر ارائه شود.
 
·        صورتحساب‌های موضوع قرارداد حاضر مشمول کسر سپرده بیمه تامین اجتماعی نیست.
 
·        کلیه صورتحساب‌ها باید حداکثر تا 45 روز پس از تاریخ صدور صورتحساب توسط اپراتور میزبان، پرداخت گردد. در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر فوق، اپراتور میهمان مشمول ماهانه 5/2 درصد مبلغ بدهی به عنوان جریمه دیر کرد خواهد شد.
 
·        در صورت عدم پرداخت صورتحساب در مهلت مقرر اپراتور میزبان مجاز است مبلغ صورتحساب و جرایم را از مطالبات اپراتور مهمان نزد خود (اعم از مطالبات ناشی از این قرارداد یا سایر قراردادها ) وصول نماید. این جریمه به مطالباتی که قابل تهاتر با سایر بدهی‌های اپراتور میزبان نسبت به صورتحساب‌های تائید شده است تعلق نمی‌گیرد.
 
·        با توجه به اینکه هر یک از طرفین در زمان واحد هم اپراتور میزبان (صادر کننده صورتحساب) و هم اپراتور مهمان (دریافت کننده صورتحساب) است لذا صورتحساب‌های همزمان صادر شده توسط هر یک از طرفین با رعایت ضوابط و مقررات مالی با رعایت ماده 7 قابل تهاتر هستند.
 
 
ماده 7: شیوه مغایرت گیری
 
·        اعلام مغایرت و درخواست‌های تغییر مبلغ فاکتور شده باید ظرف سه (3) ماه پس از دریافت صورتحساب انجام شود مدت  یاد شده جهت  اعلام مغایرت از تاریخ دریافت صورتحساب درباره موارد تقلب یا سوء استفاده از شبکه که امکان کشف آنها در مدت یاد شده وجود نداشته یا بعد از مهلت مزبور مدارک و دلایل آن کشف شود اعمال نخواهد شد.
 
·        طرفین توافق کردند در صورتیکه مغایرت صورتحساب‌های صادره توسط اپراتور میزبان با اطلاعات اپراتور مهمان تا سه درصد باشد، مبلغ  صورتحساب صادره توسط اپراتور میزبان را در مهلت مقرر بپردازند. در صورت وجود اختلاف بیش از سه درصد مبلغ قطعی صورتحساب توسط اپراتور مهمان پرداخت و پرداخت مبلغ مورد اختلاف به انجام فرایند مغایرت گیری موکول خواهد شد.
 
·        طرفین مکلف هستند نسبت به بررسی و حل اختلاف بیش از سه درصد در رابطه با صورتحساب‌های صادره حداکثر ظرف مدت یک ماه با ارائه مستندات لازم اقدام نمایند. بدیهی است اصلاحات و تغییرات حاصل از فرایند مغایرت گیری (اعم از افزایش یا کاهش) در صورتحساب ماه بعد اعمال خواهد گردید.
 
ماده 8 - تعهدات اپراتور مهمان
 
·        اپراتور مهمان موظف است هزینه استفاده از خدمات رومینگ ملی را مطابق تعرفه‌های مصوب در موعد تعیین شده در صورتحساب اپراتور میزبان، پرداخت نماید.
 
·        استفاده اپراتور مهمان از خدمات رومینگ ملی رافع مسئولیت اپراتور مزبور در انجام تعهدات و الزامات پوششی تعیین شده در پروانه خود است.
 
·        اپراتور مهمان موظف است که مسئولیت رسیدگی به تمام تعهدات مراقبت از مشتری را بر عهده بگیرد و در صورتیکه اشکال جز از طریق مداخله اپراتور میزبان رفع نگردد، مراتب را به اپراتور مزبور اعلام نماید.
 
·        اپراتور مهمان مسئول رسیدگی به شکایات صورتحساب مربوط به مشترکین رومینگ است و اپراتور میزبان تعهدی درباره پاسخگویی به شکایات مربوط به صورتحساب ندارد.
 
·        در صورتیکه اپراتور مهمان سرویس جدیدی (که در این قرارداد به آن اشاره نشده است از جمله سرویس موضوع بند 7-1) را از اپراتور میزبان بخواهد باید هزینه آن را پرداخت نماید.
 
·        مسئولیت انجام نظارت قانونی بر مکالمات مشترکان رومینگ اپراتور مهمان و انتقال محتوای این تماس‌ها به مقامات مسئول مربوطه بر عهده‌ی اپراتور مهمان خواهد بود لذا مسئولیت پاسخگویی به مراجع قضایی یا نهادهای ذی‌ربط، درهنگام درخواست اطلاعات درباره مشترکان رومینگ اپراتور میزبان ملزم به همکاری با مراجع قضائی یا نهادی‌های ذی‌ربط خواهد بود.
 
ماده9 :تعهدات اپراتور میزبان
 
·        اپراتور میزبان متعهد است خدمات را با همان شرایط و کیفیتی که به مشترکان خود ارائه می‌نماید، در دسترس مشترکان اپراتور مهمان قرار دهد.
 
·        چنانچه ارائه اطلاعاتی مورد درخواست مراجع ذی‌صلاح باشد که تنها از شبکه‌ی اپراتور میزبان قابل جمع‌آوری است، اپراتور میزبان موظف است اطلاعات مزبور را در دسترس مراجع ذی‌صلاح قرار دهد.
 
ماده 10 : تعهدات مشترک طرفین
 
·        هر یک از طرفین مسئولیت هزینه‌های ایجاد شده به منظور راه‌اندازی و ارائه خدمات رومینگ ملی در شبکه خود (اعم از هزینه تجهیزات لازم و...) را بر عهده دارد.
 
·        طرفین به موجب قرارداد حاضر توافق دارند که نسبت به ارائه خدمات رومینگ ملی(اعطای اجازه استفاده از شبکه) به مشترکان یکدیگر اقدام نمایند. ارائه خدمات مزبور توسط هر یک از طرفین متقابل بوده و مشروط به ارائه متقابل خدمات رومینگ ملی به هر یک از طرفین توسط طرف دیگر است.
 
·        در صورت بروز نقص در شبکه هر یک از طرفین به گونه‌ای که بر ارائه خدمات موضوع این قرارداد تاثیر منفی بگذارد، طرف مربوطه در اسرع وقت طرف دیگر را از موضوع آگاه ساخته و تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد که عیب و نقص بروز یافته را مطابق با رویه‌های مهندسی معمول در این صنعت مرتفع سازد لیکن طرفین توافق دارند که هیچ یک از طرفین بابت ایرادات یا نارسایی‌های فنی احتمالی در شبکه میزبان که برای  مشترکان اپراتور میهمان نیز شرایط به صورت یکسان بوده است حق مطالبه هرگونه خسارت مستقیم یا غیرمستقیم را نخواهند داشت.
 
·        طرفین باید اصول و استانداردهای فنی مهندسی پذیرفته شده در سطح ملی و بین‌المللی را درباره ارائه خدمات رومینگ ملی رعایت کنند.
 
·        کلیه LACها را که طرفین در محدوده آن مایل به برقراری رومینگ ملی هستند متعاقب امضای این قرارداد با توافق طرفین تعیین خواهد گردید و در طول مدت قرارداد قابل بازنگری خواهد بود. طرفین موافقت نمودند که صرفا در نقاط توافق و معین شده خدمات رومینگ را ارائه نمایند و خارج از نقاط مزبور تعهدی به ارائه خدمات نخواهند داشت.  طرفین موظفند هرگونه تغییر در نقشه جغرافیایی درباره LACهای موضوع خدمت را حداکثر ظرف 15 روز کاری به طرف دیگر اعلام نمایند. همچنین طرفین می‌بایست اطلاعات نقشه جغرافیایی LACهای موضوع خدمت را متعاقب امضای قرارداد برای یکدیگر ارسال نمایند.
 
·        رعایت الزامات و تعهدات قید شده در پروانه اپراتور مهمان و میزبان از قبیل تماس اضطراری، ملاحظات امنیتی، نیازهای نظارتی، پدافند غیرعامل و نیز رعایت قوانین و مقررات مربوط به حوزه قرارداد، اخذ مجوزها و تاییدیه‌های لازم قانونی و... برای طرفین الزامی است و استفاده از خدمات رومینگ ملی مانعی برای آن نخواهد بود.
 
·        طرفین متعهد هستند که از هر گونه عملکرد ضد رقابتی اجتناب نموده و اطلاعات اخذ شده از طرف دیگر را در صورتیکه هدف یا اثر استفاده از آنها، ضد رقابتی باشد مورد استفاده قرار ندهند.
 
·        طرفین متعهدند اقدامات احتیاطی لازم را به منظوری جلوگیری از سوء استفاده از شبکه‌ها، سیم‌کارت‌ها، تجهیزات و یا خدمات یکدیگر اتخاذ نمایند. همچنین طرفین موظفند که بلافاصله یکدیگر را در رابطه با بروز تخلف، تقلب و کلاهبرداری آگاه نمایند و به منظور تعیین روش‌های پیشگیری از کلاهبرداری یا تخلف استفاده‌ی متقلبانه یا غیرمجاز، با حسن نیت در مورد روش‌های قابل اعمال درباره مشترکان رومینگ با یکدیگر همکاری کنند.
 
تبصره: با وجود بند فوق، مادامیکه ترافیک از جانب اپراتور میزبان منتقل شده باشد، هزینه یا مبالغ قابل پرداخت مربوط به ترافیک با این ادعا که این ترافیک در نتیجه تقلب بوده است، قابل کاهش، تعلیق یا تغییر نیست. مسئولیت قانونی هرگونه تماسی که بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور یا به صورت متقلبانه از طرف اپراتور مهمان ارسال شده و توسط اپراتور میزبان  منتقل گردیده است برعهده  اپراتور مهمان است.
 
·        طرفین باید تعهدات مندرج در پروانه خود در ارتباط با تقلب، تماس‌های اضطراری یا شنود قانونی و نظارت تعیین شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را رعایت کرده و در صورت لزوم همکاری لازم را با طرف مقابل در رعایت تعهدات خود بنمایند. همچنین طرفین متعهدند همکاری و اقدامات احتیاطی لازم را به منظور جلوگیری از کلاهبرداری، تخلف و سوء استفاده از شبکه‌ها، سیم‌کارت‌ها، تجهیزات مشترک و یا خدمات آن اتخاذ نموده و بلافاصله یکدیگر را در رابطه با بروز تخلف، تقلب و کلاهبرداری آگاه نمایند.
 
·        طرفین اذعان می‌دارند که اپراتور میزبان در حال حاضر خدماتی دارد که به صورت دوره‌ای از قابلیت پخش سلولی در شبکه خود به منظور انتقال پیام‌های فراگیر به مشترکان خود و همچنین پیام خوشامدگوئی به مشترکان مهمان استفاده می‌نماید. با توجه به ماهیت فراگیر فناوری، این امکان وجود دارد که مشترکان مهمان پیام‌هایی از این دست دریافت نمایند. لذا طرفین موافقت نمودند که نسبت به دریافت این پیامک‌ها توسط مشترکان مهمان مخالفتی ندارند. مفاد این بند درباره پیامک‌هایی که صرفاً برای مشترکان روم شده ارسال می‌گردد، قابل استناد نیست.
 
·        هر یک از طرفین موظف به نگهداری موارد ثبت شده و خاتمه یافته (CDR) در مراکز خود به صورت الکترونیکی حداقل به مدت شش ماه برای رفع هرگونه مغایرت احتمالی در صورتحساب‌های مالی مربوطه خود نیستند. همچنین طرفین موظفند در صورت درخواست طرف دیگر حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ درخواست طرف دیگر نسبت به ارسال CDRهای پشتیبان صورتحساب ارسالی اقدام نماید.
 
·        طرفین باید یکدیگر را از وقایع و حوادث خاصی که ممکن است بر رومینگ ملی تاثیرگذار باشد مطلع نمایند. این وقایع شامل (اما نه محدود به) عملکرد شبکه یک طرف یا اقدامات انجام شده توسط یک طرف در رابطه با آن، ارتباط با مشترکان رومینگ و... است. در صورت بروز تغییرات، تعدیلات و افزایش‌هایی در شبکه یا تجهیزات مربوط به هر یک از طرفین، طرف تغییردهنده می‌بایست تأثیر چنین تغییراتی برای طرف دیگر را به حداقل رسانده و اطلاع‌رسانی‌های لازم به طرف دیگر را در هر شرایطی تا جای ممکن انجام ‌دهد. همچنین هر یک از طرفین ملزم هستند یک نفر را به عنوان نقطه تماس و با ارائه اطلاعات تماس از قبیل نام و نام خانوادگی شماره تماس و ایمیل متعاقب عقد قرارداد  به طرف دیگر معرفی نمایند.
 
·        طرفین اذعان و تأیید می‌نمایند ایجاد وقفه یا کاهش کیفیت یا قطع خدمات رومینگ ملی به سبب مشکلات الکترونیکی یا مکانیکی یا سایر موارد، نقض قرارداد محسوب نمی‌شود؛ مشروط بر آنکه قابل انتساب به تقصیر اپراتور میزبان نباشد. در چنین مواردی طرفین همکاری لازم را برای برگرداندن خدمات رومینگ ملی به وضعیت اولیه ظرف 5 روز کاری و با استفاده از وسایل فنی قابل دسترس در حد متعارف به کار خواهند برد.
 
·        هر یک از طرفین موظف است صورتحساب‌های مربوط به خدمات رومینگ ملی که توسط طرف دیگر (اپراتور میزبان) با رعایت مفاد این قرارداد صادر می‌شود را در موعد تعیین شده پرداخت نماید.
 
·        چنانچه بواسطه عقد قرارداد با بازیگران جدید عرصه خدمات ارتباطی (از قبیل MVNOها و FCPها) مسائل و موضوعات جدیدی مطرح شود که این قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد طرفین درباره نتایج و تاثیرات ناشی از این مسائل بر قرارداد حاضر مذاکره و به طریق مقتضی توافق خواهند نمود.

​​