تلفن همراه

سخنگوی شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: هیچ مشکلی درحوزه تلفن همراه درمنطقه ساختمان پلاسکو وجود ندارد

محمد رضا بیدخام سخنگوی شرکت مخابرات ایران درگفتگو با تماس نیوز، درخصوص حادثه حریق ساختمان پلاسکو واختلالات ارتباطی دراین منطقه گفت :ضمن تسلیت به بازماندگان این حادثه دردناک، هیچ مشکلی درحوزه تلفن همراه وجود ندارد. 
وی درپاسخ به سوالی درخصوص آمار اختلالات ارتباطی تلفن ثابت اظهار کرد: به دنبال قطع برق دراین منطقه، 3500شماره دچار اختلال شده است که به محض اتصال برق، این اختلالات،به حداقل ممکن می رسد.

​​