فناوری اطلاعات

آزادسازی محتوای بخش دولتی و نیمه دولتی، زمینه تحقق نهضت تولید محتوا است

منبع: شرکت مخابرات ایران
معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت : آزادسازی محتوای بخش دولتی و نیمه دولتی زمینه های تحقق نهضت تولید محتوا را فراهم می کند.
 
امیر خوراکیان معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور در بازدید از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات(ایرانداک) با اشاره به محتوای ارزشمند علمی و غنی موجود در این مرکز ، افزود: آزادسازی محتوای بخش دولتی و نیمه دولتی زمینه های تحقق نهضت تولید محتوا را فراهم می کند و در مواردی چون محتواهای علمی، پژوهشی نیز موجب سرعت بخشی به تولید علم و ارتقای کیفی پژوهش ها در سطح کشور می شود.
 
وی گفت: توسعه جویشگر بومی و ارتقاء خدمات پایه این چنینی در گرو مشارکت ملی، در تمامی سطوح دولتی و مردمی است تا بتوان خدمات مطلوب و مناسب تقاضای کشور را ارائه کرد

​​