فناوری اطلاعات

دفاع سناتورهای دموکرات از بی‌طرفی اینترنت در برابر ترامپ

منبع: فارس
تعدادی از سناتورهای حزب دموکرات آمریکا و گروه های مدافع حقوق مدنی در تلاش هستند تا از بی طرفی شبکه‌ای در برابر خواست دولت ترامپ دفاع کنند.
دولت ترامپ اعتقادی به بی‌طرفی شبکه‌ای و ارائه خدمات مساوی به همه کاربران برای دسترسی یکسان و برابر به اینترنت ندارد و از حق شرکت‌های بزرگ فناوری برای استفاده از خدمات باکیفیت تر به ازای پرداخت پول بیشتر به شرکت های سرویس دهنده اینترنت دفاع می‌کند.
 
کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا که در این زمینه سیاست گذاری می‌کند همچنین قصد دارد ارائه سوبسید به خانواده‌های کم درآمد به منظور دسترسی به اینترنت پرسرعت را متوقف کند و می گوید دیگر اعتقادی به این مساله ندارد.
 
کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا تحقیقات در مورد رفتار غیررقابتی برخی غول های مخابراتی این کشور را هم متوقف کرده و این امر فشاری مضاعف به شرکت های مخابراتی و فناوری کوچک وارد خواهد کرد.
 
علاوه بر سناتورهای آمریکایی، میلیون ها نفر از مردم آمریکا هم خواستار حفظ قوانین بی طرفی شبکه ای هستند تا جلوی ارائه خدمات بهتر در ازای دریافت پول بیشتر گرفته شود و حقوق مردم عادی در استفاده از فناوری های پیشرفته محفوظ باقی بماند.
 
از جمله گروه های مردمی و مدافع حقوق مدنی که به پیکار سناتورهای دموکرات پیوسته اند می توان به Public Knowledge، Free Press و Fight for the Future اشاره کرد. این نگرانی وجود دارد که سیاست های جدید کمیسیون مذکور به تشدید شکاف دیجیتالی در داخل آمریکا منجر شود.

​​