باندپهن

واگذاری سرویس VDSLبا سرعت 50 مگابیت در مخابرات منطقه تهران

منبع: مخابرات منطقه تهران
سرویس اینترنت پرسرعت بر بستر VDSL با حداکثر سرعت 50 مگابیت توسط مخابرات منطقه تهران به متقاضیان واگذار می شود.
کامران کاظمی معاون تجاری منطقه تهران ضمن اعلام این مطلب که در سرویس VDSL یک خط تلفن ثابت به متقاضیان اختصاص می یابد گفت: حداقل سرعت در این سرویس 16 مگابیت و حداکثر سرعت 50 مگابیت است.
 
وی افزود: سرویس اینترنت پر سرعت بر بستر VDSL در قالب چهار بسته مروارید، فیروزه، زمرد و الماس به متقاضیان عرضه می شود.
کاظمی مزایای سرویس اینترنت بر بستر VDSL را استفاده از بستر سیم های مسی مشترک بدون نیاز به تعویض یا سیم کشی مجدد، ارائه خدمات ارزش افزوده شامل خطوط تلفن SIP( تلفن بر بستر اینترنت)، ویدئو کنفرانس، IPTV و ارائه سرویس از کافوهای نوری نزدیک به مشترک که باعث افزایش کیفیت سرویس وسرعت می شود اعلام کرد.
 
معاون تجاری مخابرات منطقه تهران خاطر نشان کرد: متقاضیان برای اطلاع از مناطق تحت پوشش می توانند با شماره 2020 تماس گرفته و یا به سایت مخابرات منطقه تهران به نشانی WWW.TCT.IR مراجعه نمایند.
کاظمی مشخصات ارائه VDSL را در بسته های مختلف به شرح جداول زیر اعلام کرد:
 
 
1- سرویس مروارید:
- هزینه اتصال هر  خط تلفن (از جمله تلفن ثابت ارائه شده در بسته¬ فوق) مبلغ 1.000.000 ریال          می باشد و مکالمات داخل استان خط تلفن ثابت ارائه شده با سرویس رایگان می باشد. 
- قرارداد یک ساله می باشد.
- هزینه هر گیگ اضافی12.000 ریال می باشد.
 
image0000003A.jpg
2- سرویس فیروزه:
- هزینه اتصال هر  خط تلفن (از جمله تلفن ثابت ارائه شده در بسته¬ فوق) مبلغ 1.000.000 ریال            می باشد و مکالمات داخل استان خط تلفن ثابت ارائه شده با سرویس رایگان می باشد. 
- قرارداد دو ساله می باشد.
- هزینه هر گیگ اضافی12.000 ریال می باشد.
- در صورت انصراف مشترک قبل از پایان قرارداد پس از کسر تخفیفات منظور شده بابت تلفن ثابت ارائه شده در این سرویس، مابقی مبلغ متناسب با زمان قرارداد به مشترک عودت داده می شود و یا از مشترک اخذ می گردد. 
- نکته: مشترک می تواند کل مبلغ پیش پرداخت سرویس را بصورت یکجا پرداخت نماید و یا این مبلغ را مطابق با جدول ذیل، به صورت 2،000،000ریال نقد و الباقی طی 4 قسط 1.000.000 ریالی از طریق  4 دوره صورتحساب پرداخت نماید.
 
image0000004A.jpg
 
3- سرویس زمرد:
- هزینه اتصال هر خط تلفن ( از جمله تلفن ثابت ارائه شده در بسته فوق) مبلغ 1.000.000 ریال           می باشد.
- مدت قرارداد شش ماه پس از آخرین خرید اعتبار یا اتمام اعتبار می باشد و حداکثر زمان اعتبار ترافیک اولیه شش ماه است.
 
4- سرویس الماس : 
- حق اتصال هر خط تلفن جدید 1.000.000 ریال می باشد.
- قرارداد یکساله می باشد.
- سرویس الماس 1 به صورت پس پرداخت و سرویسهای الماس 2 و 3 به صورت پیش پرداخت         می باشند.
 
- بسته های تخفیفی حجم اضافه برای تمامی سرویسها :
 
image0000005A.jpg
 

​​