فناوری اطلاعات

اولین دوره آموزشی تربیت مدرس گذار به IPv6 در ایران

منبع: سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران
گروه اپراتورهای شبکه خاورمیانه (MENOG) دوره آموزشی تربیت مدرس گذار به IPv6 برای سرویس دهنده گان اینترنت" را برای اولین بار برای فارسی زبانان در ایران و با حمایت و میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران برگزار می کند.
 
این دوره آموزشی  به مدت 40 ساعت از روز شنبه هفتم تا چهارشنبه یازدهم اسفندماه جاری در محل سازمان و به منظور آموزش مدرسان حوزه شبکه با آخرین فنون گذار به IPv6 در سرویس دهنده های اینترنت در حال برگزاری است.
 
محمدرضا کریمی بدرآبادی، مسئول کمیسیون اینترنت وانتقال داده های سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اعلام این خبر گفت: مدرسان حاضر در این دوره ها که بر اساس یک آزمون آنلاین تخصصی و ارسال پیشینه سوابق حرفه ای برگزیده شده اند، با مباحث  آموزش گذار به IPv6 (IPv6 Roadshow ) توسط مدرسان رسمی رایپ ان سی سی (RIPE NCC)   آشنا خواهند شد.
 
کریمی در این خصوص ادامه داد: مرکز هماهنگی های شبکه رایپ یا RIPE NCC، تشکلی است که وظیفه اصلی آن وظیفه اصلی آن، توزیع منابع عددی اینترنت درمنطقه اروپا، خاور میانه و شمال آفریقا است.
 
به گفته مسئول کمیسیون اینترنت و انتقال داده های سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، اعضای RIPE NCC را اشخاص حقیقی یا حقوقی از کشورهای منطقه اروپا و شمال آفریقا تشکیل می دهند که با پرداخت حق عضویت به این نهاد به عنوان توزیع کننده محلی منابع عددی آن کشور شناخته می شوند. RIPE NCC در ایران حدود 330 عضو دارد.

​​