فناوری اطلاعات

وزیر ارتباطات ایران مطرح کرد: انتقال تجارب دولت الکترونیکی و امنیت فضای مجازی با آذربایجان

منبع: ایسنا
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در دیدار با همتای آذری‌اش گفت: ایران آماده انتقال تجارب درحوزه پژوهش، دولت الکترونیک،استفاده صلح آمیز از ماوراء جو، تجارت الکترونیک و امنیت فضای مجازی با آذربایجان است.
 
محمود واعظی در دومین روز سفر خود به جمهوری آذربایجان، با  رامین قلی زاده، وزیر ارتباطات و حمل و نقل آذربایجان ملاقات و در خصوص توسعه همکارهای دو جانبه در حوزه ارتباطات و حمل و نقل گفت‌وگو کردند.
 
در این ملاقات واعظی با اشاره به توافقات به عمل آمده دو کشور، در حوزه ICT و امنیت فضای مجازی و ظرفیت های موجود، این حوزه را برای همکاری گسترده توصیف کرد.
 
وی با اشاره به اهمیت فناوری اطلاعات، در زندگی روز مره مردم، ارتقاء روابط بین دو کشور را به نفع دو ملت عنوان کرد.
 
واعظی به اقدامات و عملکرد چهار سال گذشته این حوزه در جمهوری اسلامی ایران و تجارب بدست آمده اشاره کرد و از آمادگی همکاری و انتقال تجارب در حوزه های تحقیق و توسعه، دولت الکترونیک، ارتباطات ، امنیت فضای مجازی ، استفاده صلح آمیز از فضای ماوراء جوو تجارت الکترونیک خبر داد.
 
او با توجه به شکل گیری کار گروه مشترک حوزه ICT بین دو وزارتخانه بر شناسایی ظرفیتهای همکاری و توسعه آن تاکید کرد.
 
در این ملاقات با توجه به موضوعات همکاریهای تخصصی بین دو کشور طرفین توافق کردند بررسی های لازم را برای همکاری های سه جانبه بین ایران ، آذربایجان و روسیه را پیگیری کنند.
در پایان این دیدار هر دو طرف خواستار اجرای کامل تفاهمات صورت گرفته بین دو وزارتخانه و تشکیل دومین جلسه کارگروه برای حل موانع ارتباطی در ماه‌های آتی شدند.

​​