باندپهن

شماره تلفن ارتباط مردمی مخابرات منطقه تهران از 2090به 2021 تغییر یافت

منبع: مخابرات منطقه تهران
به منظور یکپارچه سازی کدهای خدماتی شماره تلفن ارتباط مردمی مخابرات منطقه تهران (2090) به (2021) تغییر یافت.
با اجرای عملیات برگردان ارتباط تلفنی واحد ارتباط مردمی مخابرات منطه تهران به مدت 8 ساعت با اختلال همراه است.
براساس همین گزارش شهروندان تهرانی می توانند از این پس جهت دریافت اطلاعات در حوزه تلفن ثابت و دیتا  و هرگونه شکایت ، انتقاد، پیشنهاد به جای شماره (2090) با کد (2021) تماس حاصل نمایند.

​​