باندپهن

توسعه شبکه کابل در 3 مرکز مخابراتی

منبع: مخابرات منطقه تهران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات پیروزی، پیام نور، شهدای چیتگر از تاریخ 17 اردیبهشت ماه آغاز می شود.
 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز      مخابرات پیروزی با پیش شماره های 3325، 3330 الی 3336، 3660، 3378، 3379 در محدوده خیابان زاهد گیلانی، پیروزی، کلینی، کوی اسلامی و در مرکز مخابرات پیام نور با پیش شماره های 4427، 4429، 4604، 4440 الی 4449، 4460 الی 4462، 4489 در محدوده نیایش، میرزا بابایی، ستاری، سردار جنگل و در مرکز مخابرات شهدای چیتگر با پیش شماره های 4418، 4419، 4478، 4479 در محدوده جاده مخصوص کرج، ویلاشهر، خیابان 29، 49( طیف)، 51( انصار)،43 حداکثر به مدت 3 روز با اختلال همراه است.     

​​