باندپهن

سراییان: راهبرد اصلی شرکت، توسعه باند پهن ثابت و سیار است

منبع: شرکت مخابرات ایران
سراییان توسعه باند پهن را راهبرد اصلی گروه مخابرات ایران عنوان کرد و گفت: در بخش باند پهن سیار، 3G و 4G و در باند پهن ثابت، دسترسی FTTTX اولویت  اصلی مجموعه مخابرات است.
 
سرائیان در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مخابرات ایران گفت: شرکت در سال 95 با تبعیت از شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»،  در سه محور «توسعه و سرمایه گذاری»، «بهینه سازی و بهره وری» و «محصول و بازار جدید»، فعالیت های خود را انجام داد.
 
وی با بیان اینکه 383 روز است که هیئت مدیره جدید، فعالیت های خود را آغاز کرده، افزود: از اردیبهشت 95 تا اردیبهشت 96 در قالب ره نگاشت، 82 پروژه شامل 23 پروژه کوتاه مدت و 59 پروژه میان مدت و بلند مدت به اجرا رسید.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: مدیریت هزینه‏ ها، یکپارچه ‏سازی و ارتقاء کارایی،
 
رهبری فناوری، امکان ارائه خدمات جدید و تضمین درآمدهای آتی و ایجاد رشد و درآمد پایدار مهم ترین سرفصل های فعالیت شرکت در سال 95 بود.
 
وی توسعه باند پهن را راهبرد اصلی گروه مخابرات ایران عنوان کرد و افزود: در بخش باند پهن سیار، 3G و 4G و در باند پهن ثابت، دسترسی FTTX اولویت شرکت مخابرات ایران است.
 
با تانوما مدرن ترین شبکه ثابت را خواهیم داشت 
 
سراییان، با بیان اینکه با ظرفیت سازی فیبرنوری شرکت مخابرات ایران با نام تجاری «تانوما»، ورود به عصر گیگا را در ایران شاهد هستیم، افزود:  در رتبه بندی صد شرکت برتر ایران، رتبه 3 در بالاترین ارزش افزوده، رتبه 4 در بالاترین ارزش بازار و رتبه 5 در بیشترین سودآوری را به دست آورده ایم.
 
وی در تشریح رشد شاخص های حوزه ارتباطات ثابت، رشد درآمد عملیاتی نسبت به سال گذشته را دوبرابراعلام کرد وگفت: شرکت مخابرات ایران با اجرای برنامه ره نگاشت تحول و توسعه، در مسیر یکپارچگی و همگرایی ثابت و سیاردر تمامی سطوح و تبدیل شدن به یک شرکت پیشرو دیجیتال قدم برمی دارد.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، با تشریح اهم اقدامات راهبردی تعریف شده در سال 96 برای مناظر راهبری مختلف خاطرنشان کرد: امسال به دنبال یکپارچگی، سازماندهی و حاکمیت شرکتی و  آغاز حرکت به سمت شبکه تمام IT و تمام IP هستیم.
 
سراییان افزود: با یکپارچه سازی و ادغام شرکت های استانی در شرکت مخابرات ایران، بر مبنای حسابرسی های موجود، زیان دهی مناطق مخابراتی کاهش و سود عملیاتی افزایش یافته است.
 
 
وی درزمینه روند سود سهام و سود توزیع شده در سال های گذشته گفت: EPS  سال 95 با 26 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 644 رسیده است.
 
سراییان گفت: در طول سال گذشته در شرکت مخابرات ایران، پایگاه داده ای  قوی از مشتریان ایجاد کرده ایم. همچنین رتبه شرکت مخابرات ایران در بین تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازار، بهتر شده است.
 
وی گفت:  در سال 96 با افتتاح پروژه اتصال فیبر نوری به منازل با نام تجاری تانوما، فعالیت های شرکت مخابرات ایران وارد حوزه جدیدی شد و افزایش دسترسی مبتنی بر فیبر در سراسر کشور از مهم ترین برنامه های شرکت در سال جاری ست.

​​