رگولاتوری

صادقی: به زودی، برای هر مشتری، یک صورتحساب صادر خواهد شد

منبع: شرکت مخابرات ایران
نشست هم اندیشی حوزه تجاری برای تحقق برنامه سال 96 شرکت مخابرات ایران، با حضور صادقی، معاون امور تجاری، زارعیان، معاون امور مشتریان  و مدیران تجاری مناطق مخابراتی سراسر کشور امروزسه شنبه  2 خرداد برگزار شد.
 
معاون امور تجاری  شرکت مخابرات ایران ، دراین نشست، با تاکید برتمرکز و یکپارچه سازی مدیریت مشتری در سراسر کشور(CRM)؛ گفت:« با فعالسازی این سیستم، به زودی برتمام فعالیت های مشتری کنترل ونظارت خواهیم داشت ودر نهایت به هدف اصلی خود که همان صدور یک صورتحساب برای تمامی خدمات مورد استفاده مشتری در سراسر کشور است؛ خواهیم رسید.»
 
صادقی، موضوع اصلی مورد بحث در این نشست را بودجه و درآمد اعلام کرد و در مورد سهم هریک از شش حوزه درآمدی در امور تجاری شرکت مخابرات ایران گفت: سهم درآمدی حوزه های خدمات دیجیتال، صوت و تلفن ثابت و دیتا به ترتیب، 53، 42 و 35 درصد  از کل بودجه شرکت مخابرات ایران می باشد که این مبین این واقعیت است که امور تجاری مخابرات می بایست در زمینه دیتا، فعالیت های بیشتری انجام دهد.
 
وی همچنین به حوزه های خدمات مدیریت شده، خدمات آی تی و امکانات فنی به عنوان سایر حوزه های درآمدی اشاره کرد و در زمینه درصد تحقق برنامه در طول دو ماه گذشته از سال 96 افزود: امور تجاری در حوزه های صوت و دیتا بیش از 80 درصد تحقق برنامه داشته است. 
 
معاون امور تجاری شرکت مخابرات ایران ، با تاکید بر تفکیک ترافیک در حوزه های داخل کشور، داخل مخابرات و ترافیک بین الملل؛ از تمامی مدیران تجاری مناطق خواست که نسبت به جداسازی درآمد اقدام جدی داشته باشند.
 
وی افزود: تفکیک درآمد به تحلیل های ما کمک می کند تا اولویت ها مشخص شود . با تعیین اولویت ها، برنامه ریزی و تمرکز راحت تر و بهتر صورت می گیرد.

​​