آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی راه اندازی می شود

منبع: مهر
دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، فراخوان ثبت نام عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی را اعلام کرد.
 
فراخوان ثبت نام عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف کسب وکارهای مجازی برای آن دسته از افراد دارای پروانه کسب در رسته های شغلی کسب وکارهای مجازی و بازاریابی شبکه ای، اعلام شده است.
 
براین اساس واجدان شرایط باید از امروز ۱۶ خرداد تا ۲۰ روز آینده نسبت به ثبت نام در انتخابات اتحادیه صنف کسب و کارهای مجازی اقدام کرده و در سامانه ایرانیان اصناف (در بخش ثبت نام داوطلبین انتخابات اتحادیه های صنفی) ثبت نام کنند.
 
اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی در اجرای تبصره (۷) ماده (۲۱) قانون نظام صنفی و ماده (۹) آیین نامه اجرایی این تبصره و انتخاب ۵ نفر به عنوان اعضای هیات مدیره و دو نفر بازرس (اصلی و علی البدل) ایجاد خواهد شد.
 
داشتن پروانه کسب معتبر دائم، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد با سابقه عضویت در هیات مدیره از جمله شرایط برای داوطلبان ثبت نام در این فراخوان است.

​​