باندپهن

توسعه شبکه کابل در 2 مرکز مخابراتی

منبع: مخابرات منطقه تهران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات مالک اشتر و شهید محسنیان از تاریخ 7 تیر ماه آغاز می شود.
 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات مالک اشتر با پیش شماره های 6615، 6617، 6619، 6635 الی 6638، 6683 الی 6689 و 6667 در محدوده خیابان های آزادی، کمیل، کمالی و بزرگراه امام ( ره) و در مرکز مخابرات شهید محسنیان با پیش شماره های 6678 الی 6682 در محدوده خیابان های 17 شهریور، وثوقی، 15 متری اول شمالی و جنوبی و مختاری  به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

​​