آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

متن کامل مصوبه شماره 2 جلسه 256 کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص تصویب تعرفه خدمات رادیوترانک

مصوبه شماره 2 جلسه شماره 256 مورخ 17/02/1396

           

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 256 مورخ 17/02/1396 با استناد به پروانه ارایه خدمات رادیو ترانک عمومی به شماره 393/100 مورخ 11/03/93 به نام شرکت خدمات جامع آوای ارتباطات نوین خاورمیانه و برابر بند 15-1 موافقتنامه پروانه مذکور، مبنی بر تصویب تعرفه ارایه خدمات پروانه توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، پیشنهاد سازمان را درخصوص تعیین تعرفه برای خدمات قابل ارایه در شبکه رادیو ترانک عمومی بررسی و به شرح زیر تصویب کرد.

 

ماده 1 - تعاریف و مفاهیم کلی:

1-1-       خدمت مکالمه لحظه­ای PTT)): به خدمتی که بر بستر شبکه ترانک و با فشردن و نگاه داشتن کلید مربوطه، امکان مکالمه از سوی برقرار کننده مکالمه با بازه زمانی پانزده (15) ثانیه فراهم می­شود. این خدمت می­تواند ارتباطات در گروه و یا ارتباطات شخص به شخص را براساس گروه­بندی­های صورت گرفته برای مشترک، فراهم نماید. در این نوع از مکالمات هر 15 ثانیه­ و یا کمتر از 15 ثانیه، یک پوش محاسبه خواهد شد.

1-2-       خدمت مکالمه لحظه­ای مبتنی بر داده/اینترنت (APP Based): به مکالمه­ای که از طریق بستر دیتای ایجاد شده بر شبکه ارتباطی ترانک و از طریق برنامه­های کاربردی مربوطه، قابل نصب بر تجهیزات غیر مختص به شبکه ترانک ارایه می­شود.

1-3-       خدمت مکالمه لحظه­ای؛ قابل تفکیک به دو نوع مکالمه به شرح زیر می­باشد:

1-3-1- مکالمات در حوزه ماموریت­های بحرانی(MISSION Critical Call): مکالماتی که به­منظور حفاظت از جان و مال انسان­ها و یا به­منظور برقراری نظم و امنیت ملی می­باشد. این مکالمات با حداکثر تاخیر هفتاد و پنج (75) میلی ثانیه در شبکه تعریف شده و از سوی دارنده پروانه، تضمین می­شود.

 

1-3-2- مکالمات در حوزه ماموریت­های غیر بحرانی (Non MISSION Critical Call): هر نوع مکالمه خارج از مکالمات ذکر شده در بند فوق که با حداکثر تاخیر صد (100) میلی ثانیه در شبکه تعریف شده و از سوی دارنده پروانه، تضمین می­شود.

1-4-       خدمت مکالمه مستقیم(DMO): برقراری مکالمه به­صورت مستقیم و بدون گذر/استفاده از شبکه ترانک عمومی.

ماده 2- سقف تعرفه ماهیانه ارایه ترکیبی از خدمات به شرح ذیل به مبلغ 750.000 ريال به ازا هر کاربر تعیین  می­شود:

-      ارایه خدمت پوش به تعداد حداقل ده هزار (10000) پوش برای مکالمات حوزه ماموریت­های غیر بحرانی بعلاوه تعداد حداقل چهار هزار (4000) پوش برای خدمات حوزه ماموریت­های بحرانی به ازا یک گروه حداقل ده (10)نفره و حداکثر پانزده (15) نفره به­صورت ماهیانه با پوشش استانی. تبدیل پوش برای خدمات حوزه بحرانی به خدمات حوزه غیر بحرانی به نسبت برابر و برای تبدیل خدمات حوزه غیر بحرانی به خدمات حوزه بحرانی به نسبت هفتادو پنج صدم (0.75) امکان پذیر خواهد بود. 

-      خدمت پوش مبتنی بر دیتا به­صورت نامحدود وسراسری

-      ترافیک داخلی به میزان حداقل یک گیگا بیت(GB1)

-      ترافیک بین الملل به میزان حداقل صد مگا بیت (MB100)

-      مکالمه داخل شبکه به میزان حداقل صد (100) دقیقه

-      مکالمه بین شبکه­ای به میزان حداقل پنجاه (50) دقیقه

-      پیامک به تعداد حداقل 500 عدد (حداقل 400 پیامک فارسی و حداقل 100 پیامک انگلیسی)

ماده 3- در صورتی­که مشترک بیش از مقادیر فوق برای هریک از خدمات مصرف داشته باشد، سقف تعرفه به صورت زیر تعیین می­شود:

3-1-        خدمت پوش برای مکالمات حوزه ماموریت­های بحرانی با پوشش استانی حداکثر به مبلغ ششصد (600 ) ریال

3-2-        خدمت پوش برای مکالمات حوزه ماموریت­های غیربحرانی با پوشش استانی حداکثر به مبلغ چهارصد (400) ریال

تبصره: تعرفه خدمت پوش در مکالمات حوزه ماموریت­های بحرانی/غیر بحرانی جهت پوشش سراسری (بیش از یک استان) با اعمال ضریب 25/1 به تعرفه­های دو ردیف فوق محاسبه می­شود.   

3-3-        هر کیلو بایت ترافیک داخلی حداکثر به میزان سه دهم ( 3/0 ) ریال

3-4-        هرکیلو بایت ترافیک بین الملل حداکثر به میزان  شش دهم (6/0) ریال

3-5-        هر دقیقه مکالمه برون و یا درون شبکه­ای حداکثر به میزان نهصد (900) ریال

3-6-        هر پیامک فارسی حداکثر به میزان نود (90) ریال

3-7-        هر پیامک انگلیسی حداکثر به میزان دویست(200) ریال

ماده 4- مقررات و تعرفه ارایه خدمات مکالمه مستقیم:

4-1-        دارنده پروانه موظف است برای آن دسته از مشترکینی که به­موازات بهره­برداری از شبکه ترانک؛ خدمت مکالمه مستقیم را برای موارد مشخصی نظیر زمان­های بحران و یا مواقعیکه امکان دریافت خدمت از شبکه ترانک ممکن نیست، درخواست می­کنند؛ فراهم نماید. ارایه این نوع از خدمت با حداکثر توان تشعشعی یک وات، تنظیم شده بر روی دستگاه­ها، امکان­پذیر می­باشد.

4-2-        تعرفه استفاده هر دستگاه بيسيم از یک کانال اختصاصي براي مکالمه مستقیم، ماهانه حداکثر سی هزار (30000 ) ریال تعیین می­شود.

ماده 5- تفسیر مفاد مصوبه صرفاً با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می­باشد.

ماده 6- این مصوبه مشتمل بر 5 ماده و یک تبصره تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می­باشد.

 


​​