رگولاتوری

عملكرد شركت ارتباطات زيرساخت در دولت يازدهم بررسي شد

منبع: شركت ارتباطات زيرساخت
فراكسيون شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد و انضباط مالي مجلس شوراي اسلامي در نشستي با حضور نمايندگان عضو اين فراكسيون و مديران شركت ارتباطات زيرساخت عملكرد اين شركت در دولت يازدهم را مورد بررسي قرار داد.
 
در اين نشست كه در ساختمان مركزي شركت ارتباطات زيرساخت برگزار شد ، مهندس محمد جواد آذري جهرمي معاون وزير ، رئيس هيأت مديره و مدير عامل شركت ارتباطات زيرساخت آخرين وضعيت عملكرد اين شركت را در طول چهار سال دولت يازدهم تشريح كرد.
 
وي با اشاره به افزايش چند برابري شاخص هاي توسعه زيرساخت هاي ارتباطي كشور و ظرفيت هاي دسترسي مردم به ابزارهاي ارتباطي نسبت به ابتداي دولت يازدهم ، اظهار داشت ؛ سير رشد تحولات در 4 سال اخير ، فرآيندي غير قابل باور داشت اما با اين وجود با جايگاه مطلوب در منطقه و دنيا از حيث فناوري اطلاعات و ارتباطات فاصله داريم .
 
وي با اشاره به نقش شبكه ارتباطات زيرساخت كشور در توسعه كشور ، اقدامات صورت گرفته در اين زمينه را تشريح كرد و گفت : ارزش بازار فناوري اطلاعات كشور حدود 36 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود كه 92 درصد آن را ساير بخش هاي اكوسيستم ارتباطاتي تشكيل مي دهد و 8 درصد اين بازار متعلق به زيرساخت است .
 
رئيس هيأت مديره شركت ارتباطات زيرساخت هسته مركزي زيرساخت ارتباطي كشور را شبكه ملي اطلاعات عنوان كرد و افزود:
 
طي 3 سال گذشته مبلغ 2 هزار ميليارد تومان در اين بخش سرمايه گذاري شد و كاهش نرخ دسترسي به محتواي بومي ، كاهش تعرفه پهناي باند ، تضمين كيفيت خدمات و نيز پايش شاخص هاي كيفي از جمله ثمرات اقدامات صورت گرفته در اين بخش است .
 
در اين نشست نمايندگان عضو فراكسيون شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد و انضباط مالي مجلس ، در خصوص مباحثي همچون خصوصي سازي مخابرات و واگذاري سهام اين شركت ، جايگاه زيرساخت در راه اندازي شبكه ملي اطلاعات ، وضعيت نگهداري از سرورها در داخل كشور ، هزينه هايي كه براي شبكه ملي اطلاعات هزينه شد و نيز تكامل اين شبكه با راه اندازي پروژه دولت الكترونيك به بحث و تبادل نظر پرداختند .
 
اهم مطالب مهندس آذري جهرمي معاون وزير، رئيس هيأت مديره و مديرعامل در نشست رئيس و اعضاي فراكسيون شفاف سازي و سالم سازي اقتصادو انضباط مالي مجلس شوراي اسلامي:
 
در ابتداي دولت يازدهم حدود 4 ميليون مشترك به شبكه پهن باند ثابت از طريق ADSL و 300 هزار مشترك به شبكه پهن باند موبايل آن هم تنها در تهران و كرج دسترسي داشتند اما هم اكنون شمار مشتركان پهن باند ثابت به 10 ميليون نفر و پهن باند موبايل به 40 ميليون رسيده است در همين حال ميزان سرانه دسترسي كاربران ايراني به اينترنت در ابتداي دولت يازدهم يك كيلو بيت بر ثانيه بود كه هم اكنون اين پارامتر به 35 كيلو بيت بر ثانيه رسيده است.
 
در ابتداي دولت ظرفيت پهناي باند شبكه انتقال كشور 1116 گيگا بيت بر ثانيه بود كه امروز به 12 هزار گيگا بيت بر ثانيه رسيده است . همچنين ظرفيت پهناي باند اينترنت بين الملل در ابتداي دولت 80 گيگابيت بر ثانيه بود كه هم اكنون يكهزار گيگابيت بر ثاينه برآورد مي شود . ظرفيت پهناي باند داخلي نيز با بيش از هزار درصد رشد از 625 گيگا بيت بر ثانيه به 7000 گيگابيت بر ثانيه رسيده است.
 
در ابتداي دولت يازدهم ، شاهد وضعيت غيرقابل قبول ايران در جدول رتبه بندي ICT كشورها بوديم اما امروز به جايي رسيده ايم كه در سرشماري آنلاين ، رتبه اول كشورهاي دنيا را از آن خود كرده ايم ، به نحوي كه در سرشماري اينترنتي اخير 51 درصد ايراني ها شركت كردند و از كشور ژاپن كه پيش از اين با 35 درصد مشاركت رتبه نخست را در اختيار داشته پيشي گرفتيم .
 
در ابتداي دولت خدمات شبكه ديتا در 64 شهر برقرار بود و هم اكنون اين خدمات در 110 شهر فراهم است .
ميزان سرمايه گذاري دولت در بخش ارتباطات زيرساخت در سالهاي 93 تا 95 بالغ بر 2 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود .
 
دستيابي به بيش از 63 هزار كيلومتر فيبرنوري و راه اندازي 7 مركز داده ملي (NIX) از جمله اقدامات مؤثر زيرساخت است . در همين حال براي استفاده از توليد تجهيزات بومي با رويكرد اقتصاد مقاومتي ، پروژه توانا را با اعتبار 1300 ميليارد ريال بكار گرفتيم .
 
هدف برنامه ششم توسعه ، كسب سهم ترانزيت از بازارهاي منطقه و بين الملل و توسعه هسته مركزي شبكه ملي اطلاعات است . كه بايد ظرفيت ترانزيت پهناي باند كشور به 60 برابر ظرفيت فعلي برسد .
40 ميليون گوشي هوشمند و 100 ميليون سيم كارت در دستان ايراني ها است و طبق برآورد (ITU) تا سال 2020 ظرفيت اين بخش به حدود 3 برابر مي رسد . ارزش بازار ICT در حال حاضر 35 هزار ميليارد ريال است كه بايد به 90 هزار ميليارد برسد.
 
هم اكنون 24 هزار سايت خريد اينترنت در كشور وجود دارد و ايران بزرگترين جمعيت كاربران اينترنت در منطقه را از آن خود كرده است .
 
در حال حاضر يك درصد از دامنه هاي اينترنتي در دنيا به پسوند IR تعلق دارد و 5/1 درصد محتواي تحت وب را زبان فارسي تشكيل مي دهد .
 
18 هزار تيم توسعه اپليكشن و 3 هزار شركت دانش بنيان در اين بخش فعال هستند و برآورد شده است كه هزينه ايجاد يك استارتاپ در اين حوزه يك سوم متوسط ايجاد يك شغل حداقل 100 ميليون توماني است .
شبكه ملي اطلاعات تسهيل كننده دسترسي مردم به شبكه و پلتفرم دولت براي دريافت خدمات است اما از آنجايي كه سازمانها براي اتصال به شبكه ملي طفره مي روند مكانيزم و ساختار نهايي اتصال به شبكه دولت اجرايي نشده است .

​​