برات قنبری: شرکت های خصوصی تلفن ثابت پس از پنج میلیارد دلار سرمایه گذاری با مخابرات قابل مقایسه می شوند

دکتر قنبری با تاکید بر اینکه معتقدیم شرکت های خصوصی تلفن ثابت باید حضور داشته باشند و حضورشان به نفع کشور و حتی مخابرات است گفت: این شرکت ها پس از پنج تا شش میلیارد دلار سرمایه گذاری با مخابرات قابل مقایسه می شوند
 رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران:  شرکت های خصوصی تلفن ثابت پس از پنج میلیارد دلار سرمایه گذاری با مخابرات قابل مقایسه می شوند
دکتر قنبری با تاکید بر اینکه معتقدیم شرکت های خصوصی تلفن ثابت باید حضور داشته باشند و حضورشان به نفع کشور و حتی مخابرات است گفت: این شرکت ها پس از پنج تا شش میلیارد دلار سرمایه گذاری با مخابرات قابل مقایسه می شوند
 
 
 
به گزارش ستاد خبری شرکت مخابرات ایران در بیست و سومین نمایشگاه الکامپ، دکتر قنبری معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران درباره ورود شرکت های خصوصی ارتباطات ثابت (FCP)ها و برنامه مخابرات برای رقابت با این شرکت ها گفت: به عنوان رییس هیات مدیره شرکت مخابرات می گویم که مخابرات با بقیه قابل مقایسه نیست و هروقت شرکت ها پنج تا شش میلیارد دلار سرمایه گذاری کردند تازه با مقایسه قابل مقایسه و ارزیابی می شوند
 
 
وی گفت: تردیدی نیست که شرکت های کوچک برای مخابرات فرصتی هستند، برای ارائه سرویس های جدید، عرضه جدید، اصلاح قیمت ها و اصلاح کیفیت خدمات که مکمل بازارهای مخابراتی هستند.
 
 
 
وی در واکنش به اینکه در ارزیابی اخیر رگولاتوری یک شرکت خصوصی عنوان اپراتور تلفن ثابت را کسب کرده گفت: ما هم دوست داریم شرکت های جوان و جدید ارزیابی شوند و آنها هم باید رشد کنند، اما مخابرات چه بخواهیم و چه نخواهیم، هست و قابل ارزیابی با دیگران نیست.
 
وی با بیان اینکه چگونه یک شرکت صد هزار نفری با یک شرکت کوچک هزار نفری قابل ارزیابی می شود، گفت معنی این ارزیابی این است که آنها نیز وارد شده اند و وارد تلاش شده اند و ما به تلاششان ارج می نهیم که در این مقایسه در پارامترهایی نمره بهتری ممکن است بگیرند اما اصالتشان قابل مقایسه نیست
 
وی تاکید کرد معتقدیم این شرکت ها نیز حضور داشته باشند و حضورشان به نفع کشور و حتی مخابرات است.

​​