باندپهن

زارعیان خبر داد: تسهیلات جدید شرکت مخابرات ایران برای مشترکان بدهکار

منبع: شرکت مخابرات ایران
معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران به وجود مشترکانی که بیش از حد مکالمه تلفنی دارند اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه رگولاتوری، شرکت مخابرات ایران برای ساماندهی به وضعیت این نوع مشترکان مجاز به قطع تلفن مشترک با ارسال اخطار است.
 
زارعیان درحاشیه بیست و سومین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک و در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا ادامه داد:طبق مصوبه سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی شرکت مخابرات می تواند برای هرمشترک به صورت ماهانه صورت حساب صادرو ارسال کرده تا مشترک از وضعیت هزینه های خود مطلع باشد.
 
وی گفت: حال در این صورتحساب اگر در میان دوره و در تلفن های دائمی دارای ودیعه مبلغ کارکرد مکالمه به 80درصد مبلغ ودیعه اولیه تلفن برسد، برای مشترک اخطار فرستاده می شود و به صورت یک طرفه قطع می شود.
 
زارعیان با بیان اینکه تلفن مشترکانی که ودیعه نداده اند نیز اگر مبلغ کارکرد تلفن آنها به 20 هزار تومان برسد برای مشترک اخطار ارسال و سپس قطع می شود افزود:چنین رویه ای برای مدیریت هزینه خود مشتریان است، زیرا فرض کنید فردی بدون توجه، مکالمه تلفنی طولانی به مبلغ 5 تا 6 میلیون تومان داشته باشد، بر این اساس سازمان رگولاتوری مصوبه داده تا مبلغ از سقف مشخصی که عبور کرد با هشدار دادن و قطع یک طرفه مشترک را مطلع کنیم.
 
این مقام شرکت مخابرات ایران خاطرنشان ساخت: مشترکانی در تهران وجود دارند که در میان دوره بیش از مبلغ ودیعه شان که هشتاد هزار تومان است مکالمه داشته و با دریافت قبض معترض شده اند برهمین اساس چند راهکاربرای آنها پیش بینی شده است.
 
زارعیان یکی از راهکارها را فرستادن پیام صوتی برای هشدار دادن عنوان کرد و ادامه داد:چنین مشترکانی براساس درخواست خود می توانند برای افزایش مبلغ ودیعه به میزان بیش ازنرخ مصوب اقدام کنند تا دچار مشکل نشوند.
 
معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران یادآورشد:راهکار سوم ارسال قبض است که همواره انجام می شود زیراشرکت مخابرات ملزم به رعایت مصوبه رگولاتوری است.
 
وی از اختصاص تسهیلاتی هم برای مشترکان خبرداد و گفت: تا پیش از این اگر هر مشترکی قبض خود را دو دوره با هر مبلغی پرداخت نمی کرد قطع دو طرفه می شد اما اکنون قطع یک طرفه می شود تا مشترک از وضعیت مکالمه خود مطلع باشد.

​​