باندپهن

اپراتورهای پاسخگوی سامانه 2020 رتبه بندی می شوند

مدیرکل خدمات پس از فروش مخابرات منطقه تهران از رتبه بندی اپراتورهای پاسخگو در سامانه 2020 در مناطق مخابراتی خبر داد.
 
محمد نجم آبادی در گفتگو با ستاد خبری شرکت مخابرات ایران در نمایشگاه الکامپ، هدف از اجرای این طرح را افزایش رضایتمندی مشترکان اینترنت ADSL مخابرات عنوان کرد.
 
وی با بیان اینکه این طرح با عنوان تاپ سیس (TOPSIS) در جهت ارتقای کیفیت خدمات دهی به مشترکان و ارزیابی سامانه پاسخگویی به تماس مشترکان راه اندازی شده است، ادامه داد: با اجرای این طرح، نرم افزار رتبه بندی تاپ سیس در شاخص های مختلفی اپراتورهای مشغول به پاسخگویی را ارزیابی و رتبه بندی می کند و براساس معیارهای مدنظر در این سیستم، به نفرات اول تا سوم در هر منطقه مخابراتی و نیز به نفر اول در کل مناطق مخابراتی جایزه تعلق می گیرد.
 
مدیرکل خدمات پس از فروش مخابرات منطقه تهران با اشاره به اینکه این نرم افزار مطابق با 7 شاخص اصلی در ایجاد یک کال سنتر و نیز سامانه پاسخگویی موفق و مطلوب، تعریف شده است، اضافه کرد: رتبه بندی 440 اپراتور پاسخگوی مرکز تماس، به صورت ماهانه صورت خواهد گرفت ونحوه برخورد آنها با تماس گیرنده و نحوه پاسخگویی آنها از جمله شاخص های تعیین رتبه آنها خواهد بود.

​​