باندپهن

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران خبر داد: لزوم افزایش ظرفیت زیرساختی نمایشگاه مخابرات ایران تا 30 برابر در کشور

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران خبر داد:  لزوم افزایش ظرفیت زیرساختی نمایشگاه مخابرات ایران تا 30 برابر در کشور
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: طبق برنامه توسعه مخابرات ظرفیت زیرساخت های کشور حداقل بیش از 10 برابر افزایش خواهد یافت و در کل کشور نیز باید ظرفیت ها را تا 30 برابر افزایش دهیم.
 
به گزارش ستاد خبری شرکت مخابرات ایران قنبری در نمایشگاه الکامپ از برنامه شرکت مخابرات ایران برای توسعه ظرفیت پهنای باند خبر داد و اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران به عنوان عرضه کننده زیرساخت های استانی مطرح است.
 
و با تاکید بر نقش مخابرات در توسعه ارتباطات کشور گفت: هر چقدر ارتباطات را در کشور افزایش دهیم اگر شرکت مخابرات ایران توسعه نیابد یک نقطه محدود کننده خواهد بود .
 
وی ادامه داد: از این رو مخابرات نیز برنامه توسعه دارد که ظرفیت را حداقل بیش از 10 برابر توسعه خواهد داد.
 
قنبری گفت: همچنین در کل کشور نیز ظرفیت را باید تا 30 برابر افزایش دهیم.

​​