باندپهن

مدیر مخابرات منطقه تهران: امکان گزارش شکایت ثبت نام اینترنتی تلفن ثابت در سامانه 2021 در منطقه تهران

مدیر مخابرات منطقه تهران: امکان گزارش شکایت ثبت نام اینترنتی تلفن ثابت در سامانه 2021 در منطقه تهران
مدیر مخابرات منطقه تهران گفت: با متمرکز شدن تمامی درگاه های ارتباط مردمی مخابرات منطقه تهران در سامانه 2021 مدت زمان پاسخگویی به شکایات کاهش یافت.
 
به گزارش ستاد خبری شرکت مخابرات ایران در نمایشگاه الکامپ، عرب هاشمی مدیر مخابرات منطقه تهران از متمرکز شدن تمام درگاه های ارتباط مردمی مخابرات منطقه تهران، در سامانه 2021 خبر داد و اظهار داشت: پیش از این مخابرات درگاه های ارتباطی متعددی در خصوص ثبت شکایات داشت که با تجمیع این درگاه ها سامانه جامع رسیدگی به شکایات در واحد ارتباط مردمی روابط عمومی مخابرات منطقه تهران  راه اندازی شد. 
 
وی افزود: اکنون واحد ارتباط مردمی مخابرات یکپارچه شده که مشترکان می توانند هرگونه پیشنهاد، مشکل و شکایات خود را به این سامانه گزارش کنند که با تجمیع شکایات امکان نظارت، پایش و رصد مستقیم دفتر بازرسی بر فرآیند رسیدگی به شکایات فراهم می شود و در نتیجه شاهد کاهش زمان پاسخگویی خواهیم بود. 
 
وی تاکید کرد: همچنین از طریق این درگاه امکان شکایت از فرآیند ثبت نام اینترنتی تلفن ثابت وجود دارد.

​​